UPS RielloUPS Multi Guard Industrial GMI160M
Model: GMI160M
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Multi-guard - GMT120
Model: GMT120
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Multi-power - MPW294
Model: MPW294
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Multi - sentry - MST10
Model: MST10
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Multi - sentry - MCM10
Model: MCM10
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Sentinel Power Green
Model: SPH 8
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Riello SPT 8000VA
Model: SPT 8000VA
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Riello SPT 10000VA
Model: SPT 10000VA
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Riello SPT 6500VA
Model: SPT 6500VA
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Riello SPW 6000VA
Model: SPW 6000VA
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Riello SPW 5000VA
Model: SPW 5000VA
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Riello SDL10000
Model: SDL10000
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Riello SDL 6000
Model: SDL 6000
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Riello SDL 5000
Model: SDL 5000
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Riello SDL 3300
Model: SDL 3300
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Riello SDH 3000
Model: SDH 3000
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Riello SDH 2200
Model: SDH 2200
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Riello SDH 1000
Model: SDH 1000
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Riello SEP 3000
Model: SEP 3000
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Riello SEP 1000
Model: SEP 1000
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Riello SEP 2200
Model: SEP 2200
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS PSA600-UX 600VA/ 360W
  • Thời gian chuyển: 2 - 6ms
  • Điện áp ra: 230 VAC
  • Tần số nguồn vào: 50/60 Hz (auto sensing)
  • Điện áp vào: 162 - 290 VAC
  • Thời gian back-up (nửa tải): 4 phút
Model: PSA600-UX
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ