UPS LegrandUPS Daker DK (Tower/Rackmount) - 1000VA
Model: 310050
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Daker DK (Tower/Rackmount) - 2000VA
Model: 310052
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Daker DK (Tower/Rackmount) - 3000VA
Model: 310052
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Daker DK (Tower/Rackmount) - 4500VA
Model: 310053
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Daker DK (Tower/Rackmount) - 6000VA
Model: 310054
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Daker DK (Tower/Rackmount) - 4500VA
Model: 310056
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Daker DK (Tower/Rackmount) - 10000VA
Model: 310059
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Guardian (Tower) - 600VA
Model: 879001061100
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Guardian (Tower) - 800VA
Model: 879001081100
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Guardian (Tower) - 1000VA
Model: 879001101100
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Guardian (Tower) - 1500VA
Model: 879001151100
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Guardian (Tower) - 2000VA
Model: 879001201100
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Keor LP (Tower) - 1000VA
Model: 310154
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Keor LP (Tower) - 2000VA
Model: 310156
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Keor LP (Tower) - 3000VA
Model: 310158
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Daker DK (Tower/Rackmount)-1000VA 310170
Model: 310170
Giá bán lẻ đề xuất:
10,500,000đ
UPS Daker DK+ (Tower/Rackmount)-2000VA 310171
Model: 310171
Giá bán lẻ đề xuất:
18,500,000đ
UPS Daker DK+ (Tower/Rackmount)-3000VA 310172
Model: 310172
Giá bán lẻ đề xuất:
19,500,000đ