UPS EmersonUPS Emerson PSA600 - BX 600 VA / 360W
Model: PSA600-BX 600VA/ 360W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Emerson PSA850 - BX 850 VA / 480W
 • Tần số nguồn ra: 50/60 (Auto sensing) ± 10%
 • Điện áp ra: 230 VAC
 • Tần số nguồn vào: 50/60 Hz (auto sensing)
 • Điện áp vào: 162 - 290 VAC
 • Thời gian back-up (full): 4 phút
Model: PSA850-BX 850VA/ 480W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Emerson PSA850 - UX 850 VA / 480W
 • Điện áp ra: 230 VAC
 • Điện áp vào: 162 - 290 VAC
 • Công suất: 850Va/480W
 • Thời gian back-up (nửa tải): 4 phút
Model: PSA850-UX 850VA/ 480W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Emerson PSA 1000 - BX 1000 VA / 600W
 • Điện áp vào: 162 - 290 VAC
 • Công nghệ: AVR
 • Điện áp ra: 230 VAC
 • Thời gian back-up (full): 6 phút
 • Thời gian chuyển: 2 - 6ms
 • Bảo Hành: 3 năm
Model: PSA1000-BX 1000VA/ 600W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Emerson PSA1000 - UX 1000 VA / 600W
 • Bảo Hành: 3 năm
 • Hãng SX: Emerson
 • Thời gian chuyển: 6 phút
 • Điện áp vào: 162 - 290 VAC
 • Điện áp ra: 230 VAC
 • Công nghệ: AVR
Model: PSA1000-UX 1000VA/ 600W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Emerson PSA1000H - BX 1000VA / 600W
 • Hãng SX: Emerson
 • Bảo Hành: 3 năm
 • Công nghệ: AVR
 • Điện áp vào: 162 - 290 VAC
 • Điện áp ra: 230 VAC
 • Thời gian back-up (nửa tải): 6 phút
Model: PSA1000H-BX 1000VA/ 600W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Emerson Liebert PSA - AVR - PSA500MT3-230 500VA/ 350W
Model: PSA500MT3-230 500VA/ 350W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Emerson Liebert PSA - AVR - PSA650MT3-230
Model: PSA650MT3-230
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Emerson Liebert PSA - AVR - PSA1000MT3-230 1000 VA / 600W
Model: PSA1000MT3-230 1000 VA / 600W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Emerson Liebert PSA - AVR - PSA1500MT3-230 1500VA / 900W
Model: PSA1500MT3-230 1500VA / 900W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Liebert PSI UPS - AVR - PS750RT3-230 1000VA / 900W
Model: PS750RT3-230 1000VA / 900W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Liebert PSI UPS - AVR - PS1000RT3-230 1000VA / 900W
Model: PS1000RT3-230 1000VA / 900W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Liebert PSI UPS - AVR - PS1500RT3-230 1500VA / 1350W
Model: PS1500RT3-230 1500VA / 1350W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Liebert PSI UPS - AVR - PS2200RT3-230 2200VA / 1980W
Model: PS2200RT3-230 2200VA / 1980W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Liebert PSI UPS (Pure Sine Wave pf 0.9) - AVR - PS3000RT3-230 3000VA /2700W
Model: PS3000RT3-230 3000VA /2700W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
IS-WEBRT3
Model: IS-WEBRT3
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
GXT-MT PLUS - GXT1000-MTPlus230 1000VA/ 800W
Model: GXT1000-MTPlus230 1000VA/ 800W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
GXT-MT PLUS - GXT2000-MTPlus230 2000VA/ 1600W
Model: GXT2000-MTPlus230 2000VA/ 1600W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
GXT-MT PLUS - GXT2000L-MTPlus230 2000VA/1600W
Model: GXT2000L-MTPlus230 2000VA/ 1600W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
GXT-MT PLUS - GXT3000-MTPlus230 3000VA/ 2400W
Model:
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
GXT1000L-MT Plus230 1000VA / 800W (Không có Acqui)
Model: GXT1000L-MTPlus230 1000VA / 800W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
GXT3000L-MT- Plus230 3000VA / 2400W
Model: GXT3000L-MTPlus230 3000VA / 2400W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
GXT-MTPLUS36V6 có ắc quy
Model: GXT-MTPLUS36V6
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Emerson GXT - MT PLUS 72V8 Có ắc Quy
Model: GXT-MTPLUS36V6
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Emerson Liebert - GXT4-1000RT230 1000VA / 900W    
Model: GXT4-1000RT230 1000VA / 900W    
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
PS Emerson Liebert - GXT4-2000RT230 2000VA / 1800W
Model: GXT4-2000RT230 2000VA / 1800W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Emerson Liebert - GXT4-3000RT230 3000VA / 2700W
Model: GXT4-3000RT230 3000VA / 2700W
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
UPS Emerson Liebert - GXT4-6000RT230
Model: GXT4-6000RT230
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ