Tủ Điện Lắp ÂmTủ điện nhựa âm tường 4 modul cửa trơn
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22104
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22104
Giá bán lẻ đề xuất:
356,400đ
Tủ điện nhựa âm tường 6 modul cửa trơn
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Mã Sản Phẩm: MIP22106
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22106
Giá bán lẻ đề xuất:
401,500đ
Tủ điện nhựa âm tường 8 modul cửa trơn
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22108
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22108
Giá bán lẻ đề xuất:
473,000đ
Tủ điện nhựa âm tường 12 modul cửa trơn
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22112
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22112
Giá bán lẻ đề xuất:
669,900đ
Tủ điện nhựa âm tường 18 modul cửa trơn
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22118
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22118
Giá bán lẻ đề xuất:
1,026,300đ
Tủ điện nhựa âm tường 24 modul cửa trơn
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22212
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22212
Giá bán lẻ đề xuất:
1,128,000đ
Tủ điện nhựa âm tường 36 modul cửa trơn
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22312
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22312
Giá bán lẻ đề xuất:
1,323,300đ
Tủ điện nhựa âm tường 4 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22104T
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22104T
Giá bán lẻ đề xuất:
356,400đ
Tủ điện nhựa âm tường 6 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22106T
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22106T
Giá bán lẻ đề xuất:
401,500đ
Tủ điện nhựa âm tường 8 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22108T
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22108T
Giá bán lẻ đề xuất:
473,000đ
Tủ điện nhựa âm tường 12 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22112T
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22112T
Giá bán lẻ đề xuất:
669,900đ
Tủ điện nhựa âm tường 18 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22118T
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22118T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,026,300đ
Tủ điện nhựa âm tường 24 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22212T
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22212T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,128,600đ
Tủ điện nhựa âm tường 36 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22312T
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22312T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,323,300đ
Tủ điện nhựa âm tường - Easy9 box có 4 module
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: EZ9E0104
 • Màu Sắc: Trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EZ9E0104
Giá bán lẻ đề xuất:
155,100đ
Tủ điện nhựa âm tường - Easy9 box có 8 module
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: EZ9E0108
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EZ9E0108
Giá bán lẻ đề xuất:
287,100đ
Tủ điện nhựa âm tường - Easy9 box có 12 module
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: EZ9E0112
 • Màu Sắc: Trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EZ9E0112
Giá bán lẻ đề xuất:
393,800đ
Tủ điện 36 module 601114-36M Legrand
 • Vật liệu: Nhựa cao cấp
 • Hãng sản xuất: Legrand
 • Loại hàng: Nhập khẩu 100%
Model: 601114
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Tủ điện 24 module 601113-24M Legrand
 • Vật liệu: Nhựa cao cấp
 • Hãng sản xuất: Legrand
 • Loại hàng: Nhập khẩu 100%
Model: 601113
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Tủ điện 6 module 601110-6M Legrand
 • Loại hàng: Nhập khẩu 100%
 • Hãng sản xuất: Legrand
 • Vật liệu: Nhựa cao cấp
Model: 601110
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Tủ điện 12 module 601111-12M Legrand
Model: 601111
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Tủ điện 8 module 601111-8M Legrand
 • Loại hàng: Nhập khẩu 100%
 • Hãng sản xuất: Legrand
 • Vật liệu: Nhựa cao cấp
Model: 601111
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ