Quạt TrầnQUẠT TRẦN MITSUBISHI C56-GS
 • Xuất Xứ: Thái Lan
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: C56-GS
Giá bán lẻ đề xuất:
1,180,000đ
QUẠT TRẦN MITSUBISHI C56-RQ4
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Xuất Xứ: Thái Lan
 • Mã Sản Phẩm: C56-RQ4
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
Model: C56-RQ4
Giá bán lẻ đề xuất:
2,230,000đ
QUẠT TRẦN MITSUBISHI C56-RQ5
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Xuất Xứ: Thái Lan
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: C56-RQ5
Giá bán lẻ đề xuất:
3,400,000đ
QUẠT TRẦN PANASONIC 5 CÁNH ĐÈN LED F-60UFN
 • Mã Sản Phẩm: F-60UFN
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Panasonic
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: F-60UFN
Giá bán lẻ đề xuất:
7,800,000đ
QUẠT TRẦN PANASONIC F-56MZG-S
 • Màu Sắc: Trắng
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: F-56MZG-S
 • Hãng Sản Xuất: Panasonic
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: F-56MZG-S
Giá bán lẻ đề xuất:
2,100,000đ
QUẠT TRẦN PANASONIC F-56MZG-GOLD
 • Hãng Sản Xuất: Panasonic
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: F-56MZG-GOLD
 • Màu Sắc: Vàng
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: F-56MZG-GOLD
Giá bán lẻ đề xuất:
2,100,000đ
QUẠT TRẦN PANASONIC F-60MZ2-S
 • Hãng Sản Xuất: Panasonic
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: F-60MZ2-S
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: F-60MZ2-S
Giá bán lẻ đề xuất:
990,000đ
QUẠT TRẦN PANASONIC F-56PZM
 • Mã Sản Phẩm: F-56PZM
 • Xuất Xứ: Thái Lan
 • Màu Sắc: Trắng
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Panasonic
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: F-56PZM
Giá bán lẻ đề xuất:
4,900,000đ
QUẠT TRẦN PANASONIC F-60PZN
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Mã Sản Phẩm: F-60PZN
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Panasonic
Model: F-60PZN
Giá bán lẻ đề xuất:
5,900,000đ
QUẠT TRẦN PANASONIC F-60WWK
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Mã Sản Phẩm: F-60WWK
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Panasonic
Model: F-60WWK
Giá bán lẻ đề xuất:
4,100,000đ
QUẠT TRẦN PANASONIC F-60TAN (ĐỘNG CƠ DC)
 • Hãng Sản Xuất: Panasonic
 • Mã Sản Phẩm: F-60TAN
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: F-60TAN
Giá bán lẻ đề xuất:
5,700,000đ
QUẠT TRẦN PANASONIC F-60TDN (ĐỘNG CƠ DC)
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Mã Sản Phẩm: F-60TDN
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Panasonic
Model: F-60TDN
Giá bán lẻ đề xuất:
4,100,000đ