Ống Nhựa Xoắn HDPEỐng nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 32/25
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Hãng Sản Xuất: OSPEN
 • Chất Liệu: Nhửa HDPE Chống Cháy
 • Đường Kinh: 32/25
 • Màu Sắc: Màu Cam
Model: OSPEN 32/25
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 40/30
 • Màu Sắc: Màu Cam
 • Đường Kinh: 40/30
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Hãng Sản Xuất: OSPEN
Model: OSPEN 40/30
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 50/40
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Đường Kinh: 50/40
 • Màu Sắc: Màu Cam
 • Hãng Sản Xuất: OSPEN
Model: OSPEN 50/40
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 65/50
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Đường Kinh: 65/50
 • Màu Sắc: Màu Cam
 • Hãng Sản Xuất: OSPEN
Model: OSPEN 65/50
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 85/65
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Màu Cam
 • Đường Kinh: 85/65
 • Hãng Sản Xuất: OSPEN
Model: OSPEN 85/65
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 105/80
 • Màu Sắc: Màu Cam
 • Đường Kinh: 105/80
 • Hãng Sản Xuất: OSPEN
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: OSPEN 105/80
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 130/100
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Đường Kinh: 130/100
 • Màu Sắc: Màu Cam
 • Hãng Sản Xuất: OSPEN
 • Chất Liệu: Nhửa HDPE Chống Cháy
Model: OSPEN 130/100
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 160/125
 • Chất Liệu: Nhửa HDPE Chống Cháy
 • Đường Kinh: 160/125
 • Màu Sắc: Màu Cam
 • Hãng Sản Xuất: OSPEN
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: OSPEN 160/125
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 195/150
 • Chất Liệu: Nhửa HDPE Chống Cháy
 • Đường Kinh: 195/150
 • Màu Sắc: Màu Cam
 • Hãng Sản Xuất: OSPEN
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: OSPEN 195/150
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 230/175
 • Hãng Sản Xuất: OSPEN
 • Màu Sắc: Màu Cam
 • Chất Liệu: Nhửa HDPE Chống Cháy
 • Đường Kinh: 230/175
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: OSPEN 230/175
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 260/200
 • Chất Liệu: Nhửa HDPE Chống Cháy
 • Đường Kinh: 260/200
 • Màu Sắc: Màu Cam
 • Hãng Sản Xuất: OSPEN
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: OSPEN 260/200
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 320/250
 • Chất Liệu: Nhửa HDPE Chống Cháy
 • Đường Kinh: 320/250
 • Màu Sắc: Màu Cam
 • Hãng Sản Xuất: OSPEN
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: OSPEN 320/250
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ