Ống Luồn Dây Điện LegrandỐng luồn dây điện Legrand D16 - 656512
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: 656512
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Hãng Sản Xuất: Legrand
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Đường Kinh: D16
Model: 656512
Giá bán lẻ đề xuất:
20,500đ
Ống luồn dây điện Legrand D20 - 656513
 • Hãng Sản Xuất: Legrand
 • Mã Sản Phẩm: 656513
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Đường Kinh: D20
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: 656513
Giá bán lẻ đề xuất:
29,000đ
Ống luồn dây điện Legrand D25 - 656514
 • Hãng Sản Xuất: Legrand
 • Mã Sản Phẩm: 656514
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Đường Kinh: D25
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: 656514
Giá bán lẻ đề xuất:
42,500đ
Ống luồn dây điện Legrand D32 - 656515
 • Đường Kinh: D32
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: 656515
 • Hãng Sản Xuất: Legrand
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Xuất Xứ: Malaysia
Model: 656515
Giá bán lẻ đề xuất:
84,500đ
Ống luồn dây điện Legrand D40 - 656516
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Đường Kinh: D40
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: 656516
 • Hãng Sản Xuất: Legrand
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: 656516
Giá bán lẻ đề xuất:
120,000đ
Ống luồn dây điện Legrand D50 - 656517
 • Hãng Sản Xuất: Legrand
 • Mã Sản Phẩm: 656517
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Đường Kinh: D50
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: 656517
Giá bán lẻ đề xuất:
160,000đ
Ống Điện PVC Legrand D16 - 656500
 • Hãng Sản Xuất: Legrand
 • Mã Sản Phẩm: 656500
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Đường Kinh: D16
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: 656500
Giá bán lẻ đề xuất:
26,000đ
Ống Điện PVC Legrand D20 - 656501
 • Hãng Sản Xuất: Legrand
 • Mã Sản Phẩm: 656501
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Đường Kinh: D20
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: 656501
Giá bán lẻ đề xuất:
35,600đ
Ống Điện PVC Legrand D25 - 656502
 • Hãng Sản Xuất: Cadisun
 • Mã Sản Phẩm: 656502
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Đường Kinh: D25
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: 656502
Giá bán lẻ đề xuất:
51,000đ
Ống Điện PVC Legrand D32 - 656503
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Đường Kinh: D32
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: 656503
 • Hãng Sản Xuất: Legrand
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: 656503
Giá bán lẻ đề xuất:
102,000đ
Ống Điện PVC Legrand D40 - 656504
 • Hãng Sản Xuất: Legrand
 • Mã Sản Phẩm: 656504
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Đường Kinh: D40
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: 656504
Giá bán lẻ đề xuất:
131,000đ
Ống Điện PVC Legrand D50 - 656505
 • Hãng Sản Xuất: Legrand
 • Mã Sản Phẩm: 656505
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Đường Kinh: D50
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: 656505
Giá bán lẻ đề xuất:
160,000đ
Ống Điện Ruột Gà PVC D16 Legrand
 • Hãng Sản Xuất: Legrand
 • Mã Sản Phẩm: PCC16
 • Chiều Dài 1 Cuộn: 50m
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: PCC16
Giá bán lẻ đề xuất:
4,000đ
Ống Điện Ruột Gà PVC D20 Legrand
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Mã Sản Phẩm: PCC20
 • Hãng Sản Xuất: Legrand
 • Chiều Dài 1 Cuộn: 50m
Model: PCC20
Giá bán lẻ đề xuất:
4,800đ
Ống Điện Ruột Gà PVC D25 Legrand
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Mã Sản Phẩm: PCC25
 • Hãng Sản Xuất: Legrand
 • Chiều Dài 1 Cuộn: 40m
Model: PCC25
Giá bán lẻ đề xuất:
5,500đ
Ống Điện Ruột Gà PVC D32 Legrand
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Độ Đài: 25m/cuộn
 • Mã Sản Phẩm: PCC32
 • Hãng Sản Xuất: Legrand
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: PCC32
Giá bán lẻ đề xuất:
15,000đ