Ống luồn dây điện AC - CometỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - M.SERIES AC ARC32/M
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Mã Sản Phẩm: ARC32/M
 • Đường Kinh: D32
Model: ARC32/M
Giá bán lẻ đề xuất:
66,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - M.SERIES AC ARC25/M
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Đường Kinh: D25
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Mã Sản Phẩm: ARC25/M
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
Model: ARC25/M
Giá bán lẻ đề xuất:
41,500đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - M.SERIES AC ARC20/M
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: ARC20/M
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Đường Kinh: D20
Model: ARC20/M
Giá bán lẻ đề xuất:
28,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - M.SERIES AC ARC16/M
 • Đường Kinh: D16
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: ARC16/M
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: ARC16/M
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - H.SERIES AC GB50
 • Mã Sản Phẩm: GB50
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Đường Kinh: D50
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Hãng Sản Xuất: AC
Model: H.SERIES AC GB50
Giá bán lẻ đề xuất:
153,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - H.SERIES AC GB40
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: GB40
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Đường Kinh: D40
Model: H.SERIES AC GB40
Giá bán lẻ đề xuất:
126,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - H.SERIES AC GB32
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Đường Kinh: D32
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Mã Sản Phẩm: GB32
Model: H.SERIES AC GB32
Giá bán lẻ đề xuất:
98,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - H.SERIES AC GB25
 • Mã Sản Phẩm: GB25
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Đường Kinh: D25
Model: H.SERIES AC GB25
Giá bán lẻ đề xuất:
49,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - H.SERIES AC GB20
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Đường Kinh: D20
Model: H.SERIES AC GB20
Giá bán lẻ đề xuất:
34,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - H.SERIES AC GB16
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: GB16
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Đường Kinh: D16
Model: H.SERIES AC GB16
Giá bán lẻ đề xuất:
26,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN RUỘT GIÀ CHỐNG CHÁY AC AFP32
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Đường Kinh: D32
 • Mã Sản Phẩm: AFP32
 • Chiều Dài 1 Cuộn: 25m
Model: AFP32
Giá bán lẻ đề xuất:
400,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN RUỘT GIÀ CHỐNG CHÁY AC AFP25
 • Chiều Dài 1 Cuộn: 50m
 • Mã Sản Phẩm: AFP25
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Đường Kinh: D25
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: AFP25
Giá bán lẻ đề xuất:
349,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN RUỘT GIÀ CHỐNG CHÁY AC AFP20
 • Chiều Dài 1 Cuộn: 50m
 • Đường Kinh: D20
 • Mã Sản Phẩm: AFP20
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: AFP20
Giá bán lẻ đề xuất:
290,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN RUỘT GIÀ CHỐNG CHÁY AC AFP16
 • Chiều Dài 1 Cuộn: 50m
 • Đường Kinh: D16
 • Mã Sản Phẩm: AFP16
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: AFP16
Giá bán lẻ đề xuất:
250,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC COMET CRC32/L
 • Đường Kinh: D32
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: CRC32/L
 • Hãng Sản Xuất: Comet
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: CRC32/L
Giá bán lẻ đề xuất:
56,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC COMET CRC25/L
 • Độ Đài: 50m/cuộn
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Hãng Sản Xuất: Comet
 • Mã Sản Phẩm: CRC25/L
 • Đường Kinh: D25
Model: CRC25/L
Giá bán lẻ đề xuất:
31,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC COMET CRC20/L
 • Đường Kinh: D20
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: CRC20/L
 • Hãng Sản Xuất: Comet
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: CRC20/L
Giá bán lẻ đề xuất:
22,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC COMET CRC16/L
 • Đường Kinh: D16
 • Mã Sản Phẩm: CRC16/L
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Hãng Sản Xuất: Comet
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: CRC16/L
Giá bán lẻ đề xuất:
16,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC COMET C32
 • Đường Kinh: D32
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: Comet
 • Hãng Sản Xuất: Comet
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: C32
Giá bán lẻ đề xuất:
60,500đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC COMET C25
 • Đường Kinh: D25
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Hãng Sản Xuất: Comet
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: C25
Model: C25
Giá bán lẻ đề xuất:
36,500đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC COMET C20
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Đường Kinh: D20
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: C20
 • Hãng Sản Xuất: Comet
Model: C20
Giá bán lẻ đề xuất:
26,600đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC COMET C16
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Đường Kinh: D16
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: C16
 • Hãng Sản Xuất: Comet
Model: C16
Giá bán lẻ đề xuất:
19,800đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN ĐÀN HỒI COMET CFC25/E
 • Đường Kinh: D25
 • Độ Đài: 40m/cuộn
 • Mã Sản Phẩm: CFC25/E
 • Hãng Sản Xuất: Comet
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: CFC25/E
Giá bán lẻ đề xuất:
206,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN ĐÀN HỒI COMET CFC20/E
 • Đường Kinh: D20
 • Độ Đài: 50m/cuộn
 • Mã Sản Phẩm: CFC20/E
 • Hãng Sản Xuất: Comet
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: CFC20/E
Giá bán lẻ đề xuất:
160,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN ĐÀN HỒI COMET CFC16/E
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Độ Đài: 50m/cuộn
 • Đường Kinh: D16
 • Mã Sản Phẩm: CFC16/E
 • Hãng Sản Xuất: Comet
Model: CFC16/E
Giá bán lẻ đề xuất:
124,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN ĐÀN HỒI COMET CFC32/L
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Độ Đài: 25m/cuộn
 • Đường Kinh: D32
 • Mã Sản Phẩm: CFC32/L
 • Hãng Sản Xuất: Comet
Model: CFC32/L
Giá bán lẻ đề xuất:
370,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN ĐÀN HỒI COMET CFC25/L
 • Đường Kinh: D25
 • Độ Đài: 40m/cuộn
 • Mã Sản Phẩm: CFC25/L
 • Hãng Sản Xuất: Comet
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: CFC25/L
Giá bán lẻ đề xuất:
243,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN ĐÀN HỒI COMET CFC20/L
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Hãng Sản Xuất: Comet
 • Mã Sản Phẩm: CFC20/L
 • Độ Đài: 50m/cuộn
 • Đường Kinh: D20
Model: CFC20/L
Giá bán lẻ đề xuất:
178,000đ