Đèn Rội CộtĐèn LED Rọi Cột Công Suất 10W
 • IP: 66
 • Điện áp: 165-220V
 • Ánh sáng: Vàng
 • Khoảng cách chiếu xa: 50m
 • Mã Sản Phẩm: GSRC10
 • Công suất: 10W
 • Xuất Xứ: Việt Nam
Model: GSRC10
Giá bán lẻ đề xuất:
490,000đ
Đèn LED Rọi Cột Công Suất 18W
 • Khoảng cách chiếu xa: 80m
 • Công suất: 18W
 • Điện áp: 165-220V
 • Ánh sáng: Vàng
 • IP: 66
 • Xuất Xứ: Việt Nam
Model: GSRC18
Giá bán lẻ đề xuất:
1,137,000đ
Đèn LED Rọi Cột Công Suất 27W
 • Công suất: 27W
 • IP: 66
 • Mã Sản Phẩm: GSRC27
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Khoảng cách chiếu xa: 100m
 • Ánh sáng: Vàng
 • Điện áp: 165-220V
Model: GSRC27
Giá bán lẻ đề xuất:
1,267,000đ
Đèn LED Rọi Cột Công Suất 81W
 • Kích thước (ØxH): 320*350
 • Công suất: 81W
 • Ánh sáng: Vàng
 • Bảo Hành: 2 năm
 • Điện áp: 165-220V
 • Khoảng cách chiếu xa: 180m
 • IP: 66
 • Xuất Xứ: Việt Nam
Model: GSRC81
Giá bán lẻ đề xuất:
3,835,000đ
Đèn LED Rọi Cột Công Suất 36W
 • Khoảng cách chiếu xa: 120m
 • Mã Sản Phẩm: GSRC36
 • Điện áp: 165-220V
 • Công suất: 36W
 • Ánh sáng: Vàng
 • Kích thước (ØxH): 180*210
 • IP: 66
 • Xuất Xứ: Việt Nam
Model: GSRC36
Giá bán lẻ đề xuất:
1,657,000đ
Đèn LED Rọi Cột Công Suất 54W
 • Kích thước (ØxH): 200*200
 • Công suất: 54W
 • Điện áp: 165-220V
 • IP: 66
 • Mã Sản Phẩm: GSRC54
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Khoảng cách chiếu xa: 150m
 • Ánh sáng: Vàng
Model: GSRC54
Giá bán lẻ đề xuất:
2,275,000đ