Đèn LED PanelĐèn LED Panel tròn 6W D PT03L 90/6W
 • ĐK lỗ khoét trần: 90±5mm
 • Kích thước (ØxH): (106x20)mm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 320lm/300lm
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Công suất: 6W
Model: D PT03L 90/6W
Giá bán lẻ đề xuất:
123,200đ
Đèn LED Panel tròn 6W D PT03L 110/6W
 • ĐK lỗ khoét trần: 110±5mm
 • Kích thước (ØxH): (120x20)mm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 340lm/320lm
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Công suất: 6W
Model: D PT03L 110/6W
Giá bán lẻ đề xuất:
127,050đ
Đèn LED Panel tròn 9W D PT03L 110/9W
 • ĐK lỗ khoét trần: 110±5mm
 • Kích thước (ØxH): (120x20)mm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 540lm/510lm
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Công suất: 9W
Model: D PT03L 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất:
151,800đ
Đèn LED Panel tròn 9W D PT03L 135/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Quang thông: 560lm/530lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (150x20)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 135±5mm
Model: D PT03L 135/9W
Giá bán lẻ đề xuất:
167,530đ
Đèn LED Panel tròn 12W D PT03L 135/12W
 • ĐK lỗ khoét trần: 135±5mm
 • Kích thước (ØxH): (150x20)mm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 800lm/750lm
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Công suất: 12W
Model: D PT03L 135/12W
Giá bán lẻ đề xuất:
177,100đ
Đèn LED Panel tròn 12W D PT03L 160/12W
 • ĐK lỗ khoét trần: 160±5mm
 • Kích thước (ØxH): (170x20)mm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 800lm/750lm
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Công suất: 12W
Model: D PT03L 160/12W
Giá bán lẻ đề xuất:
182,930đ
Đèn LED Panel 8W D PN03 120x120/8W
 • Công suất: 8W
 • Điện áp: 170÷240V/50÷60Hz
 • Quang thông: 420lm
 • Ánh sáng: Trắng/vàng
 • Kích thước (LxWxH): (140x140x16)mm
 • Kích thước lỗ khoét trần: (120x120) mm
Model: D PN03 120x120/8W
Giá bán lẻ đề xuất:
169,400đ
Đèn LED Panel 12W D PN03 160x160/12W
 • Kích thước lỗ khoét trần: (160x160) mm
 • Kích thước (LxWxH): (180x180x16)mm
 • Quang thông: 750lm
 • Ánh sáng: Trắng/vàng
 • Điện áp: 170÷240V/50÷60Hz
 • Công suất: 12W
Model: D PN03 160x160/12W
Giá bán lẻ đề xuất:
263,780đ
Bộ đèn LED âm trần 600x600 M15 36W BD M15L 60x60/36W Rạng Đông
 • Công suất: 36W
 • Điện áp: 170÷250 V/50÷60 Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500 K/3000 K
 • Quang thông: 2700 lm/2480 lm
 • Kích thước (LxWxH): (605x605x70) mm
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: BD M15L 60x60/36W
Giá bán lẻ đề xuất:
916,300đ
Bộ đèn LED âm trần 300x1200 M15 36W BD M15L 30x120/36W Rạng Đông
 • Công suất: 36
 • Điện áp: 170÷250 V/50÷60 Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500 K/3000 K
 • Quang thông: 2700 lm/2480 lm
 • Kích thước (LxWxH): (1200x300x65) mm
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: BD M15L 30x120/36W
Giá bán lẻ đề xuất:
913,600đ
Bộ đèn LED âm trần 600x1200 M15 72W BD M15L 60x120/72W Rạng Đông
 • Công suất: 72 W
 • Điện áp: 170÷250 V/50÷60 Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 5300 lm/5000 lm
 • Kích thước (LxWxH): (1200x605x65) mm
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: BD M15L 60x120/72W
Giá bán lẻ đề xuất:
1,347,500đ
Đèn LED Panel tròn 6W D PT03L 90/6W
 • Công suất: 6W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 320lm/300lm
 • Kích thước (ØxH): (106x20)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90±5mm
Model: D PT03L 90/6W
Giá bán lẻ đề xuất:
123,200đ
Đèn LED nổi trần M16 9W BD M16L 30/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 150-250V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Quang thông: 750 lm
 • Kích thước (LxWxH): (300x75x24)mm
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: BD M16L 30/9W
Giá bán lẻ đề xuất:
148,500đ
Đèn LED nổi trần M16 18W BD M16L 60/18W
 • Công suất: 27W
 • Điện áp: 150-250V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Quang thông: 1600lm/1550lm
 • Kích thước (LxWxH): (600x75x24)mm
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: BD M16L 60/18W
Giá bán lẻ đề xuất:
236,500đ
Đèn LED nổi trần M16 27W BD M16L 90/27W
 • Công suất: 27W
 • Điện áp: 150-250V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Quang thông: 2200lm/2050lm
 • Kích thước (LxWxH): (900x75x24)mm
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: BD M16L 90/27W
Giá bán lẻ đề xuất:
282,700đ
Đèn LED nổi trần M16 36W BD M16L 120/36W
 • Công suất: 36W
 • Điện áp: 150-250V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Quang thông: 3400 lm
 • Kích thước (LxWxH): (1200x75x24)mm
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: BD M16L 120/36W
Giá bán lẻ đề xuất:
419,100đ
Đèn LED Panel tròn 6W D PT03L 110/6W
 • Công suất: 6W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 340lm/320lm
 • Kích thước (ØxH): (120x20)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110±5mm
Model: D PT03L 110/6W
Giá bán lẻ đề xuất:
127,050đ
Đèn LED Panel tròn 9W D PT03L 110/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 540lm/510lm
 • Kích thước (ØxH): (120x20)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110±5mm
Model: D PT03L 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất:
151,800đ
Đèn LED Panel tròn 9W D PT03L 135/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 560lm/530lm
 • Kích thước (ØxH): (150x20)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 135±5mm
Model: D PT03L 135/9W
Giá bán lẻ đề xuất:
167,530đ
Đèn LED Panel tròn 12W D PT03L 135/12W
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 800lm/750lm
 • Kích thước (ØxH): (150x20)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 135±5mm
Model: D PT03L 135/12W
Giá bán lẻ đề xuất:
177,100đ
Đèn LED Panel tròn 12W D PT03L 160/12W
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 800lm/750lm
 • Kích thước (ØxH): (170x20)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 160±5mm
Model: D PT03L 160/12W
Giá bán lẻ đề xuất:
182,930đ
Đèn LED Panel 8W D PN03 120x120/8W
 • Công suất: 8W
 • Điện áp: 170÷240V/50÷60Hz
 • Ánh sáng: Trắng/vàng
 • Quang thông: 420lm
 • Kích thước (LxWxH): (140x140x16)mm
 • Kích thước lỗ khoét trần: (120x120) mm
Model: D PN03 120x120/8W
Giá bán lẻ đề xuất:
169,400đ
Đèn LED Panel 12W D PN03 160x160/12W
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 170÷240V/50÷60Hz
 • Ánh sáng: Trắng/vàng
 • Quang thông: 750lm
 • Kích thước (LxWxH): (180x180x16)mm
 • Kích thước lỗ khoét trần: (160x160) mm
Model: D PN03 160x160/12W
Giá bán lẻ đề xuất:
263,780đ
Đèn LED Panel 600x600 50W D P01 60x60/50W
 • Trọng lượng: 5 kg
 • Kích thước (LxWxH): (600x600x14)mm
 • Quang thông: 4400lm
 • Nhiệt độ màu: 5000/6500K
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Công suất: 50W
Model: D P01 60x60/50W
Giá bán lẻ đề xuất:
2,279,200đ
Đèn LED Panel 300x1200 50W D P01 30x120/50W
 • Công suất: 50W
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Nhiệt độ màu: 5000/6500K
 • Quang thông: 4400lm
 • Trọng lượng: 5 kg
 • Kích thước (DxRxC): (300x1200x14)mm
Model: D P01 30x120/50W
Giá bán lẻ đề xuất:
2,279,200đ
Đèn LED Panel 600x1200 75W D P01 60x120/75W
 • Trọng lượng: 6.8 kg
 • Kích thước (LxWxH): (600x1200x14)mm
 • Quang thông: 6500lm
 • Nhiệt độ màu: 5000/6500K
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Công suất: 75W
Model: D P01 60x120/75W
Giá bán lẻ đề xuất:
3,061,300đ
Đèn LED Panel 600x1200 75W (mây trời) D P01 MT 60x120/75W (in mây trời)
 • Trọng lượng: 6.8 kg
 • Kích thước (DxRxC): (600x1200x14)mm
 • Quang thông: 5500lm
 • Nhiệt độ màu: 5000/6500K
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Công suất: 75W
Model: D P01 MT 60x120/75W (in mây trời)
Giá bán lẻ đề xuất:
6,137,000đ
Đèn LED Panel 600x600 36W D P02 60x60/36W
 • Trọng lượng: 3.5 kg
 • Kích thước (LxWxH): (600x600x12)mm
 • Quang thông: 3000lm
 • Nhiệt độ màu: 5000/6500K
 • Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
 • Công suất: 36W
Model: D P02 60x60/36W
Giá bán lẻ đề xuất:
1,617,000đ