Đèn Chiếu ĐiểmĐèn LED Chiếu Điểm Công Suất 3W
 • IP: 66
 • Điện áp: 185-240V
 • Ánh sáng: Vàng
 • Công suất: 3W
 • Kích thước (ØxH): 75*140
Model: GSCD03
Giá bán lẻ đề xuất:
220,000đ
Đèn LED Chiếu Điểm Công Suất 5W
 • IP: 66
 • Ánh sáng: Vàng
 • Công suất: 5W
 • Kích thước (ØxH): 100*155
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Điện áp: 185-240V
Model: GSCD05
Giá bán lẻ đề xuất:
300,000đ
Đèn LED Chiếu Điểm Công Suất 9W
 • Kích thước (ØxH): 130*155
 • Công suất: 9W
 • Ánh sáng: Vàng
 • Điện áp: 185-240V
 • IP: 66
 • Xuất Xứ: Việt Nam
Model: GSCD9
Giá bán lẻ đề xuất:
544,000đ
Đèn LED Chiếu Điểm Công Suất 12W
 • Kích thước (ØxH): 160*185
 • Công suất: 12W
 • Ánh sáng: Vàng
 • Điện áp: 185-240V
 • IP: 66
 • Xuất Xứ: Việt Nam
Model: GSCD12
Giá bán lẻ đề xuất:
609,000đ
Đèn LED Chiếu Điểm Công Suất 15W
 • Kích thước (ØxH): 205*235
 • Công suất: 15W
 • Ánh sáng: Vàng
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • IP: 66
 • Xuất Xứ: Việt Nam
Model: GSCD15
Giá bán lẻ đề xuất:
733,000đ
Đèn LED Chiếu Điểm Công Suất 24W
 • Kích thước (ØxH): 235*290
 • Công suất: 24W
 • Ánh sáng: Vàng
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Điện áp: 185-240V
 • IP: 66
 • Xuất Xứ: Việt Nam
Model: GSCD24
Giá bán lẻ đề xuất:
993,000đ
Đèn LED Chiếu Điểm Công Suất 36W
 • Kích thước (ØxH): 235*290
 • Công suất: 36W
 • Ánh sáng: Vàng
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Điện áp: 185-240V
 • IP: 66
 • Xuất Xứ: Việt Nam
Model: GSCD36
Giá bán lẻ đề xuất:
1,235,000đ
Đèn LED Chiếu Điểm COB Công Suất 10W
 • Điện áp: 165-220V
 • Công suất: 10W
 • Kích thước (ØxH): 70*100
 • IP: 66
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Ánh sáng: Vàng
Model: GSCDC10
Giá bán lẻ đề xuất:
682,000đ
Đèn LED Chiếu Điểm COB Công Suất 20W
 • Kích thước (ØxH): 165-220V
 • Công suất: 20W
 • Ánh sáng: Vàng
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • IP: 66
 • Xuất Xứ: Việt Nam
Model: GSCDC20
Giá bán lẻ đề xuất:
624,000đ
Đèn LED Chiếu Điểm COB Công Suất 30W
 • Kích thước (ØxH): 200*200
 • Công suất: 30W
 • Ánh sáng: Vàng
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Điện áp: 165-220V
 • IP: 66
 • Xuất Xứ: Việt Nam
Model: GSCDC30
Giá bán lẻ đề xuất:
998,000đ