Công tắc ổ cắm UtenBộ công tắc đơn LED đảo chiều Q7 Uten
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
 • Điện áp: 16A/220V
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Mã Sản Phẩm: Q7K12
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
 • Bảo Hành: 12 năm
Model: Q7K12
Giá bán lẻ đề xuất:
203,000đ
Bộ công tắc đơn một chiều V6.0 Uten
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Màu Sắc: Ghi Xám
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Mã Sản Phẩm: V6GK11
 • Điện áp: 16A/220V
 • Chất Liệu: Nhôm đúc , Inox, kính cường lực
Model: V6GK11
Giá bán lẻ đề xuất:
111,000đ
Bộ công tắc đơn đảo chiều V6.0 Uten
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Mã Sản Phẩm: V6GK12
 • Điện áp: 16A/220V
 • Màu Sắc: Ghi Xám
 • Chất Liệu: Nhôm đúc , Inox, kính cường lực
Model: V6GK12
Giá bán lẻ đề xuất:
119,000đ
Bộ công tắc đơn LED một chiều V6.0 Uten
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Chất Liệu: Nhôm đúc , Inox, kính cường lực
 • Màu Sắc: Ghi Xám
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Điện áp: 16A/220V
 • Mã Sản Phẩm: V6GK-11VD
 • Hãng Sản Xuất: Uten
Model: V6GK-11VD
Giá bán lẻ đề xuất:
144,000đ
Bộ công tắc đơn LED đảo chiều V6.0 Uten
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Mã Sản Phẩm: V6GK-12VD
 • Điện áp: 16A/220V
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Màu Sắc: Ghi Xám
 • Chất Liệu: Nhôm đúc , Inox, kính cường lực
Model: V6GK-12VD
Giá bán lẻ đề xuất:
151,000đ
Bộ công tắc đôi một chiều V6.0 Uten
 • Màu Sắc: Ghi Xám
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Chất Liệu: Nhôm đúc , Inox, kính cường lực
 • Mã Sản Phẩm: V6GK21
 • Điện áp: 16A/220V
 • Hãng Sản Xuất: Uten
Model: V6GK21
Giá bán lẻ đề xuất:
131,000đ
Bộ công tắc đôi LED đảo chiều Q7 Uten
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
 • Điện áp: 16A/220V
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Mã Sản Phẩm: Q7K22
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn hàng
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
Model: Q7K22
Giá bán lẻ đề xuất:
293,000đ
Bộ công tắc đôi đảo chiều V6.0 Uten
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Mã Sản Phẩm: V6GK22
 • Điện áp: 16A/220V
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Màu Sắc: Ghi Xám
 • Chất Liệu: Nhôm đúc , Inox, kính cường lực
Model: V6GK22
Giá bán lẻ đề xuất:
144,000đ
Bộ công tắc đôi LED một chiều V6.0 Uten
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Mã Sản Phẩm: V6GK-21VD
 • Điện áp: 16A/220V
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Màu Sắc: Ghi Xám
 • Chất Liệu: Nhôm đúc , Inox, kính cường lực
Model: V6GK-21VD
Giá bán lẻ đề xuất:
202,000đ
Bộ công tắc đôi LED đảo chiều V6.0 Uten
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Chất Liệu: Nhôm đúc , Inox, kính cường lực
 • Màu Sắc: Ghi Xám
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Điện áp: 16A/220V
 • Mã Sản Phẩm: V6GK-22VD
 • Hãng Sản Xuất: Uten
Model: V6GK-22VD
Giá bán lẻ đề xuất:
217,000đ
Bộ ba công tắc LED đảo chiều Q7 Uten
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
 • Mã Sản Phẩm: Q7K32
 • Bảo Hành: 12 Năm
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Điện áp: 16A/220V
Model: Q7K32
Giá bán lẻ đề xuất:
380,000đ
Bộ bốn công tắc LED đảo chiều Q7 Uten
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: Q7K42
 • Điện áp: 16A/220V
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
Model: Q7K42
Giá bán lẻ đề xuất:
484,000đ
Bộ công tắc LED điều khiển đa chiều Q7 Uten
 • Điện áp: 16A/220V
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: Q7PGK/D
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
 • Hãng Sản Xuất: Uten
Model: Q7PGK/D
Giá bán lẻ đề xuất:
245,000đ
Bộ nút chuông cửa Q7 Uten
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: Q7G/M
 • Điện áp: 16A/220V
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
Model: Q7G/M
Giá bán lẻ đề xuất:
145,000đ
Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng Q7 Uten
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Mã Sản Phẩm: Q7Z13/N
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
 • Điện áp: 16A/220V
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: Q7Z13/N
Giá bán lẻ đề xuất:
148,000đ
Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng và cổng sạc USB Q7 Uten
 • Mã Sản Phẩm: Q7Z13/NU
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
 • Điện áp: 16A/220V
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: Q7Z13/NU
Giá bán lẻ đề xuất:
518,000đ
Bộ ổ cắm 5 chấu đa năng Q7 Uten
 • Điện áp: 16A/220V
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Mã Sản Phẩm: Q7Z12Z13/N
 • Bảo Hành: 12 năm
Model: Q7Z12Z13/N
Giá bán lẻ đề xuất:
168,000đ
Bộ ổ cắm đơn TV Q7 Uten
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: Q71TV
 • Điện áp: 16A/220V
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
Model: Q71TV
Giá bán lẻ đề xuất:
175,000đ
Bộ ổ cắm đôi TV Q7 Uten
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: Q72TV
 • Điện áp: 16A/220V
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
Model: Q72TV
Giá bán lẻ đề xuất:
214,000đ
Bộ ổ cắm đơn điện thoại Q7 Uten
 • Điện áp: 16A/220V
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Mã Sản Phẩm: Q71TEL
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: Q71TEL
Giá bán lẻ đề xuất:
175,000đ
Bộ ổ cắm đôi điện thoại Q7 Uten
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: Q72TEL
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
 • Điện áp: 16A/220V
 • Bảo Hành: 12 năm
Model: Q72TEL
Giá bán lẻ đề xuất:
214,000đ
Bộ ổ cắm đơn mạng Q7 Uten
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: Q71PC
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Điện áp: 16A/220V
 • Hãng Sản Xuất: Uten
Model: Q71PC
Giá bán lẻ đề xuất:
234,000đ
Bộ ổ cắm đôi mạng Q7 Uten
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Mã Sản Phẩm: Q72PC
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
 • Điện áp: 16A/220V
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: Q72PC
Giá bán lẻ đề xuất:
320,000đ
Bộ ổ cắm đôi TV – mạng Q7 Uten
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Mã Sản Phẩm: Q7TVPC
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
 • Điện áp: 16A/220V
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: Q7TVPC
Giá bán lẻ đề xuất:
278,000đ
Bộ ổ cắm đôi TV – điện thoại Q7 Uten
 • Bảo Hành: 12 Năm
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
 • Mã Sản Phẩm: Q7TVTEL
 • Điện áp: 16A/220V
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: Q7TVTEL
Giá bán lẻ đề xuất:
213,000đ
Bộ ổ cắm đôi mạng – điện thoại Q7 Uten
 • Điện áp: 16A/220V
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Mã Sản Phẩm: Q7PCTEL
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: Q7PCTEL
Giá bán lẻ đề xuất:
278,000đ
Bộ chiết áp đèn Q7 Uten
 • Điện áp: 16A/220V
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Mã Sản Phẩm: Q71D/G
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: Q71D/G
Giá bán lẻ đề xuất:
282,000đ
Bộ chiết áp quạt Q7 Uten
 • Điện áp: 16A/220V
 • Chất Liệu: Nhựa, đồng cao cấp
 • Màu Sắc: Vàng ánh kim
 • Hãng Sản Xuất: Uten
 • Bảo Hành: 12 năm
 • Mã Sản Phẩm: Q71D/S
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: Q71D/S
Giá bán lẻ đề xuất:
282,000đ