Công tắc ổ cắm SchneiderỔ cắm đơn TV và ổ cắm đơn FM Series Vivace
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Màu Sắc: Trắng
 • Mã Sản Phẩm: KB32TVFM
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: KB32TVFM
Giá bán lẻ đề xuất:
515,900đ
công tắc đôi 1 chiều 10A màu trắng
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Mã Sản Phẩm: E3032H1_FWWW_G19
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Trắng
Model: E3032H1_FWWW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
249,700đ
công tắc 3, 1 chiều 10A màu trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: E3033H1_FWWW_G19
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Màu Sắc: Trắng
Model: E3033H1_FWWW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
343,200đ
công tắc 4, 1 chiều 10A màu trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: E3034H1_FWWW_G19
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Màu Sắc: Trắng
Model: E3034H1_FWWW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
490,600đ
công tắc đơn 2 chiều 10A màu trắng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: E3031H2_FWWW_G19
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: E3031H2_FWWW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
204,600đ
công tắc đôi 2 chiều 10A màu trắng
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Mã Sản Phẩm: E3032H2_FWWW_G19
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Trắng
Model: E3032H2_FWWW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
315,700đ
công tắc 3, 2 chiều 10A màu trắng
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Mã Sản Phẩm: E3033H2_FWWW_G19
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Trắng
Model: E3033H2_FWWW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
431,200đ
công tắc 4, 2 chiều 10A màu trắng
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Mã Sản Phẩm: E3034H2_FWWW_G19
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Trắng
Model: E3034H2_FWWW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
763,400đ
công tắc intermediate 16A, chiều ngang, màu trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Mã Sản Phẩm: E3031HIA_EWWW_G19
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Trắng
Model: E3031HIA_EWWW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
317,900đ
Ổ mạng đôi cat5e màu trắng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: E3032RJ5E_WW_G19
 • Màu Sắc: Trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: E3032RJ5E_WW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
742,500đ
công tắc 2 cực 20A + đèn led, màu trắng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: E3031HD20_EWWW_G19
 • Màu Sắc: Trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: E3031HD20_EWWW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
501,875đ
công tắc đèn mờ đơn 600w + đèn led, màu trắng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Mã Sản Phẩm: E3031HD_EWWW
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Màu Sắc: Trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: E3031HD_EWWW
Giá bán lẻ đề xuất:
1,570,800đ
ổ cắm 2 chấu đơn 10A, màu trắng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: E3426US_WW_G19
 • Màu Sắc: Trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: E3426US_WW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
158,400đ
ổ cắm 2 chấu đôi 10A, màu trắng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: E3426US2_WW_G19
 • Màu Sắc: Trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Xuất Xứ: Việt Nam
Model: E3426US2_WW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
200,200đ
Ổ cắm 2 chấu có công tắc 10A, trắng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: E3015US_WW_G19
 • Màu Sắc: Trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: E3015US_WW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
253,000đ
ổ cắm đa năng 10A, màu trắng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: E3426_10IS_WW_G19
 • Màu Sắc: Trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: E3426_10IS_WW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
358,600đ
ổ cắm 3 chấu đơn 16A, màu trắng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: E3426UESTR_WW_G19
 • Màu Sắc: Trắng
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: E3426UESTR_WW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
178,200đ
ổ cắm 3 chấu đôi 16A, màu trắng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: ET3426UEST2RWW_G19
 • Màu Sắc: Trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: ET3426UEST2RWW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
269,500đ
ổ sạc dạng usb: đầu ra loại 5V DC, tối đa 2.1A, màu trắng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: E3031USB_WW_G19
 • Màu Sắc: Trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: E3031USB_WW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
1,221,000đ
Công tắc chuông và đèn báo không làm phiền màu trắng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: E3031VBPD_WW_G19
 • Màu Sắc: Trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: E3031VBPD_WW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
616,000đ
Công tắc đèn báo dọn phòng, không làm phiền màu trắng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: E3030VDM_WW_G19
 • Màu Sắc: Trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: E3030VDM_WW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
852,500đ
2 ổ sạc dạng usb loại 2A, màu trắng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: E3032USB_WW_G19
 • Màu Sắc: Trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: E3032USB_WW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
1,831,500đ
ổ TV đơn, màu trắng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: E3031TV_WW_G19
 • Màu Sắc: Trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: E3031TV_WW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
316,800đ
ổ điện thoại đơn + chốt, màu trắng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: E3031RJ_WW_G19
 • Màu Sắc: Trắng
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: E3031RJ_WW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
262,900đ
ổ điện thoại + mạng, cat5e + chốt, màu trắng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: E3032TD_WW_G19
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Màu Sắc: Trắng
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: E3032TD_WW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
606,100đ
công tắc thẻ (cỡ thẻ tín dụng), màu trắng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: E3031EKTH_WW
 • Màu Sắc: Trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: E3031EKTH_WW
Giá bán lẻ đề xuất:
1,633,500đ
ổ cắm dao cạo râu 115/240V, chiều dọc, màu trẳng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: ET3727V_WW
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: ET3727V_WW
Giá bán lẻ đề xuất:
1,647,800đ
Công tắc chuông và đèn báo xin dọn phòng & không làm phiền 4A màu trắng
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: E3031VBPDM_WW_G19
 • Màu Sắc: Trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: E3031VBPDM_WW_G19
Giá bán lẻ đề xuất:
877,800đ