CadiviBảng báo giá dây và cáp điện Cadivi
Model: cadivi
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x0.5
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Hãng Sản Xuất: Cadivi
Model: VCm 1x0.5
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x0.75
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Hãng Sản Xuất: Cadivi
Model: VCm 1x0.75
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1.0
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Mã Sản Phẩm: VCm 1x1.0
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Hãng Sản Xuất: Cadivi
Model: VCm 1x1.0
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1.5
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Mã Sản Phẩm: VCm 1x1.5
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Hãng Sản Xuất: Cadivi
Model: VCm 1x1.5
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x2.5
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: VCm 1x2.5
 • Màu Sắc: vàng, trắng, đen
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Hãng Sản Xuất: Cadivi
Model: VCm 1x2.5
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x6.0
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Mã Sản Phẩm: VCm 1x6.0
 • Hãng Sản Xuất: Cadivi
Model: VCm 1x6.0
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x10.0
 • Màu Sắc:
 • Mã Sản Phẩm: VCm 1x10.0
 • Hãng Sản Xuất: Cadivi
 • Độ Đài:
 • Tình Trạng Hàng Hóa:
Model: VCm 1x10.0
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x16.0
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Mã Sản Phẩm: VCm 1x16.0
 • Hãng Sản Xuất: Cadivi
Model: VCm 1x16.0
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x0.5
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Mã Sản Phẩm: VCmo 2x0.5
 • Hãng Sản Xuất: Cadivi
Model: VCmo 2x0.5
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x1
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Mã Sản Phẩm: VCmo 2x1
 • Hãng Sản Xuất:
Model: VCmo 2x1
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x4
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Độ Đài: 100m/ cuộn
 • Mã Sản Phẩm: VCmo 2x4
 • Hãng Sản Xuất: Cadivi
Model: VCmo 2x4
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x6
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Độ Đài: 100m/ cuộn
 • Mã Sản Phẩm: VCmo 2x6
 • Hãng Sản Xuất: Cadivi
Model: VCmo 2x6
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x0.75
 • Mã Sản Phẩm: VCmo 2x0.75
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Hãng Sản Xuất: Cadivi
Model: VCmo 2x0.75
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x1.5
 • Mã Sản Phẩm: VCmo 2x1.5
 • Độ Đài: 200m/1 cuộn
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Hãng Sản Xuất: Cadivi
Model: VCmo 2x1.5
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x2.5
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Độ Đài: 100m/ 1 cuộn
 • Mã Sản Phẩm: VCmo 2x2.5
 • Hãng Sản Xuất: Cadivi
Model: VCmo 2x2.5
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ