Bóng đèn LED BULBBóng đèn LED BULB dây tóc rang đông
 • Công suất: 4W
 • Điện áp vào: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 400 lm
 • Kích thước (ØxH): (60 x 108) mm
Model: LED DT A60/4W
Giá bán lẻ đề xuất:
50,050đ
Bóng đèn LED BULB rang đông 2w
 • Kích thước (ØxH): (45 x 86) mm
 • Quang thông: 200 lm
 • Ánh sáng: 6500K/3000K
 • Điện áp vào: 220V/50Hz
 • Công suất: 2W
 • Bảo Hành: 12 Tháng
Model: LED A45N1/2W
Giá bán lẻ đề xuất:
28,600đ
Bóng đèn LED BULB rang đông 3w
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: LED A45N1/3W
 • Điện áp vào: 220V/50Hz
 • Ánh sáng: 6500K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (45 x 86) mm
 • Công suất: 3W
 • Hãng Sản Xuất: Rạng Đông
Model: LED A45N1/3W
Giá bán lẻ đề xuất:
33,000đ
Bóng đèn LED BULB rạng đông 5w
 • Công suất: 5W
 • Kích thước (ØxH): (55 x 101) mm
 • Hãng Sản Xuất: Rạng Đông
 • Ánh sáng: 6500K/3000K
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Điện áp vào: 220V/50Hz
 • Mã Sản Phẩm: LED A55N4/5W
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: LED A55N4/5W
Giá bán lẻ đề xuất:
41,800đ
Bóng đèn LED BULB rạng đông 7w
 • Hãng Sản Xuất: Rạng Đông
 • Kích thước (ØxH): 60 x 114 (mm)
 • Ánh sáng: 6500K/3000K
 • Công suất: 7W
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Điện áp vào: 220V/50Hz
 • Mã Sản Phẩm: LED A60N3/7W
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: LED A60N3/7W
Giá bán lẻ đề xuất:
48,400đ
Bóng đèn LED BULB rạng đông 9w
 • Hãng Sản Xuất: Rạng Đông
 • Kích thước (ØxH): 60 x 114 (mm)
 • Công suất: 9W
 • Ánh sáng: 6500K/3000K
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Điện áp vào: 220V/50Hz
 • Mã Sản Phẩm: LED A60N1/9W
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: LED A60N1/9W
Giá bán lẻ đề xuất:
51,100đ
Bóng đèn LED BULB rạng đông 12W
 • Hãng Sản Xuất: Rạng Đông
 • Kích thước (ØxH): (70x135)mm
 • Công suất: 12W
 • Ánh sáng: 6500K/3000K
 • Bảo Hành: 12 tháng
 • Điện áp vào: 220V/50Hz
 • Mã Sản Phẩm: LED A70N1/12W
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Đui Đèn: E27
 • Quang thông: 1080lm
Model: LED A70N1/12W
Giá bán lẻ đề xuất:
69,300đ
Bóng đèn LED BULB rạng đông 15W
 • Hãng Sản Xuất: Rạng Đông
 • Kích thước (ØxH): 80 x 150 (mm)
 • Công suất: 15W
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
 • Điện áp vào: 220V/50Hz
 • Mã Sản Phẩm: LED A80N1/15W
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Quang thông: 1350 lm
 • Đui Đèn: E27
Model: LED A80N1/15W
Giá bán lẻ đề xuất:
90,200đ
Bóng đèn LED BULB rạng đông 20W
 • Hãng Sản Xuất: Rạng Đông
 • Kích thước (ØxH): (95x188) mm
 • Công suất: 20W
 • Ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Quang thông: 1900 lm
 • Điện áp vào: 220V/50Hz
 • Mã Sản Phẩm: LED A95N1/20W
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: LED A95N1/20W
Giá bán lẻ đề xuất:
125,400đ
Bóng đèn LED BULB rạng đông 30W
 • Hãng Sản Xuất: Rạng Đông
 • Kích thước (ØxH): (120x218)mm
 • Công suất: 30W
 • Ánh sáng: 3000,4000,6500K
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Điện áp vào: 220V/50Hz
 • Mã Sản Phẩm: LED A120N1/30W
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Quang thông: 2500 lm
 • Đui Đèn: E27
Model: LED A120N1/30W
Giá bán lẻ đề xuất:
187,000đ
Bóng đèn LED BULB Trụ rạng đông 8W
 • Hãng Sản Xuất: Rạng Đông
 • Kích thước (ØxH): (50 x 100) mm
 • Công suất: 8W
 • Ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
 • Bảo Hành: 12 tháng
 • Quang thông: 650 lm
 • Mã Sản Phẩm: LED TR50N1/8W
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Đui Đèn: E27
Model: LED TR50N1/8W
Giá bán lẻ đề xuất:
56,100đ
Bóng đèn LED BULB Trụ rạng đông 10W
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Đui Đèn: E27
 • Mã Sản Phẩm: LED TR60N2/10W
 • Điện áp vào: 220V/50Hz
 • Quang thông: 850 lm
 • Bảo Hành: 12 tháng
 • Ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
 • Công suất: 10W
 • Kích thước (ØxH): (60 x 115) mm
 • Hãng Sản Xuất: Rạng Đông
Model: LED TR60N2/10W
Giá bán lẻ đề xuất:
61,600đ
Bóng đèn LED BULB Trụ rạng đông 12W
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Đui Đèn: E27
 • Quang thông: 1100 lm
 • Mã Sản Phẩm: LED TR60N2/12W
 • Điện áp vào: 220V/50Hz
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
 • Công suất: 12W
 • Kích thước (ØxH): (60 x 115) mm
 • Hãng Sản Xuất: Rạng Đông
Model: LED TR60N2/12W
Giá bán lẻ đề xuất:
69,600đ
Bóng đèn LED BULB Trụ rạng đông 14W
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Đui Đèn: E27
 • Mã Sản Phẩm: LED TR70N1/14W
 • Điện áp vào: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1250 lm
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (70 x 130) mm
 • Công suất: 14W
 • Hãng Sản Xuất: Rạng Đông
Model: LED TR70N1/14W
Giá bán lẻ đề xuất:
88,000đ
Bóng đèn LED BULB Trụ rạng đông 20W
 • Đui Đèn: E27
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: LED TR80N1/20W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1900lm/1800lm
 • Bảo Hành: 12 tháng
 • Ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
 • Công suất: 20W
 • Kích thước (ØxH): (81 x 143) mm
 • Hãng Sản Xuất: Rạng Đông
Model: LED TR80N1/20W
Giá bán lẻ đề xuất:
125,400đ
Bóng đèn LED BULB Trụ rạng đông 30W
 • Hãng Sản Xuất: Rạng Đông
 • Kích thước (ØxH): (101 x 185) mm
 • Công suất: 30W
 • Ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Mã Sản Phẩm: LED TR100N1/30W
 • Đui Đèn: E27
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: LED TR100N1/30W
Giá bán lẻ đề xuất:
187,000đ
Bóng đèn LED BULB Trụ rạng đông 40W
 • Hãng Sản Xuất: Rạng Đông
 • Kích thước (ØxH): (120 x 206) mm
 • Công suất: 40W
 • Ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Quang thông: 4000 lm
 • Mã Sản Phẩm: LED TR120N1/40W-SS
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Đui Đèn: E27
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: LED TR120N1/40W-SS
Giá bán lẻ đề xuất:
228,800đ
Bóng đèn LED BULB Trụ rạng đông 50W
 • Hãng Sản Xuất: Rạng Đông
 • Kích thước (ØxH): (140 x 258) mm
 • Công suất: 50W
 • Ánh sáng: Vàng/Trắng
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Quang thông: 5000 lm
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Mã Sản Phẩm: LED TR140N1/50W-SS
 • Đui Đèn: E27
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: LED TR140N1/50W-SS
Giá bán lẻ đề xuất:
314,000đ
Đèn LED bulb 10W Essential Philips
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp tản quang
 • Tuổi thọ: 8,000 giờ
 • Ánh sáng: Trắng ngày, trắng ấm
 • Công suất (W): 10W
 • Kích thước: Đui đèn E27
Model: BULBESSENTIAL10W
Giá bán lẻ đề xuất:
95,000đ
Đèn LED bulb 12W Essential Philips
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp tản quang
 • Tuổi thọ: 8,000 giờ
 • Ánh sáng: Trắng ngày, trắng ấm
 • Công suất (W): 12W
 • Kích thước: Đui đèn E27
Model: BULBESSENTIAL12W
Giá bán lẻ đề xuất:
119,000đ
Đèn LED Globe 10.5 – 85W G120
 • Chất liệu: Vỏ đèn bằng nhựa tản quang
 • Tuổi thọ: 15,000 giờ
 • Ánh sáng: Trắng ngày 6500K
 • Công suất (W): 10.5W
 • Kích thước: Đui đèn E27
Model: BULBGLOBE105W
Giá bán lẻ đề xuất:
274,000đ
Previous Next Đèn LED Globe 10 – 85W G120
 • Chất liệu: Vỏ đèn bằng nhựa tản quang
 • Tuổi thọ: 15,000 giờ
 • Ánh sáng: Trắng ngày 6500K
 • Công suất (W): 10W
 • Kích thước: Đui đèn E27
Model: BULBGLOBE10W
Giá bán lẻ đề xuất:
274,000đ
Đèn Led bulb cao áp 50W E27 A125
 • Ánh sáng: 6500 K
 • Tuổi thọ: 15,000 giờ
 • Chất liệu: Vỏ đèn bằng nhựa tản
 • Công suất (W): 50w
 • Kích thước: Đui đèn E27
Model: BULBCA50W
Giá bán lẻ đề xuất:
609,000đ
Đèn Led bulb cao áp 40W E27 A125
 • Ánh sáng: 6500 K
 • Tuổi thọ :: 15,000 giờ
 • Chất liệu: Vỏ đèn bằng nhựa tản quang
 • Công suất (W): 40W
 • Kích thước: Đui đèn E27
Model: BULBCA40W
Giá bán lẻ đề xuất:
529,000đ
Đèn Led bulb cao áp 16W E27 A75
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp, vỏ đèn bằng nhựa tản quang
 • Tuổi thọ: 15,000 giờ
 • Ánh sáng: 6500 K
 • Công suất (W): 16W
 • Kích thước: Đui đèn E27
Model: BULBCA16W
Giá bán lẻ đề xuất:
167,000đ
Đèn LED bulb cao áp 23w E27 A110
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp, vỏ đèn bằng nhựa tản quang
 • Tuổi thọ: 15,000 giờ
 • Ánh sáng: 6500 K
 • Công suất (W): 23w
 • Kích thước: Đui đèn E27
Model: BULBCA23W
Giá bán lẻ đề xuất:
326,000đ
Đèn LED Bulb Master DT 9-60w A60 CL
 • Chất liệu: Đui đèn nhôm và vỏ bóng đèn bằng thủy tinh
 • Tuổi thọ: 25.000 giờ
 • Ánh sáng: Trắng ấm
 • Công suất (W): 9 W
 • Kích thước: Chiều rộng 60 mm - chiều cao 110 mm
Model: MASTERDT960W
Giá bán lẻ đề xuất:
400,000đ
Bóng đèn Scene Switch LED Bulb 9.5-60W Philips
 • Chất liệu: Đui đèn nhôm và vỏ bóng bằng nhựa tản quang
 • Tuổi thọ: 15.000 giờ
 • Ánh sáng: Trắng ngày - Trắng ấm
 • Công suất (W): 9.5 W
 • Kích thước: Chiều rộng 55 mm - chiều cao 105 mm
Model: LBSceneSwitch
Giá bán lẻ đề xuất:
278,000đ