Ống Luồn Dây ĐiệnỐng luồn dây điện tròn cứng SP D16 - SP9016 (độ dài 2.92m / cây)
 • Hãng Sản Xuất: Sino
 • Mã Sản Phẩm: SP 9016
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
Model: SP 9016
Giá bán lẻ đề xuất:
20,500đ
Ống luồn dây điện tròn cứng SP D20 - SP9020 (độ dài 2.92m / cây)
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: SP9020
 • Hãng Sản Xuất: Sino
Model: SP9020
Giá bán lẻ đề xuất:
29,500đ
Ống luồn dây điện tròn cứng SP D25 - SP9025 (độ dài 2.92m / cây)
 • Mã Sản Phẩm: SP 9025
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Hãng Sản Xuất: Sino
Model: SP9025
Giá bán lẻ đề xuất:
40,000đ
ng luồn dây điện tròn cứng SP D32 - SP9032 (độ dài 2.92m / cây)
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: SP 9032
 • Hãng Sản Xuất: Sino
Model:
Giá bán lẻ đề xuất:
80,500đ
Ống luồn dây điện tròn cứng SP D40 - SP9040 (độ dài 2.92m / cây)
Model: SP9040
Giá bán lẻ đề xuất:
111,000đ
Ống luồn dây điện tròn cứng SP D50 - SP9050 (độ dài 2.92m / cây)
Model: SP9050
Giá bán lẻ đề xuất:
148,000đ
Ống luồn dây điện tròn cứng SP D60 - SP9060 (độ dài 2.92m / cây)
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: SP 9060
 • Hãng Sản Xuất: Sino
Model: SP9060
Giá bán lẻ đề xuất:
152,000đ
Ống luồn dây điện tròn cứng SP D63 - SP9063 (độ dài 2.92m / cây)
 • Hãng Sản Xuất: Sino
 • Mã Sản Phẩm: SP 9063
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
Model: SP9063
Giá bán lẻ đề xuất:
178,000đ
Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D16 - VL9016 (độ dài 2.92m / cây)
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: VL9016
 • Hãng Sản Xuất: Sino
Model: VL9016
Giá bán lẻ đề xuất:
18,000đ
Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D20 - VL9020 (độ dài 2.92m / cây)
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: VL9020
 • Hãng Sản Xuất: Sino
Model: VL9020
Giá bán lẻ đề xuất:
25,500đ
Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D25 - VL9025 (độ dài 2.92m / cây)
 • Hãng Sản Xuất: Sino
 • Mã Sản Phẩm: VL9025
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
Model: VL9025
Giá bán lẻ đề xuất:
34,800đ
Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D32 - VL9032 (độ dài 2.92m / cây)
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: VL9032
 • Hãng Sản Xuất: Sino
Model: VL9032
Giá bán lẻ đề xuất:
70,000đ
Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9016CM (độ dài 50m/ cuộn)
 • Mã Sản Phẩm: SP9016CM
 • Hãng Sản Xuất: Sino/Vanlock
 • Độ Đài: 50m/cuộn
Model: SP9016CM
Giá bán lẻ đề xuất:
89,000đ
Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9020CM (độ dài 50m/ cuộn)
 • Mã Sản Phẩm: SP9020CM
 • Độ Đài: 50m/cuộn
 • Hãng Sản Xuất: Sino/Vanlock
Model: SP9020CM
Giá bán lẻ đề xuất:
103,000đ
Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9025CM (độ dài 40m/ cuộn)
 • Mã Sản Phẩm: SP9025CM
 • Độ Đài: 40m/cuộn
 • Hãng Sản Xuất: Sino
Model: SP9025CM
Giá bán lẻ đề xuất:
150,000đ
Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9032CM (độ dài 25m/ cuộn)
 • Hãng Sản Xuất: Sino
 • Độ Đài: 25m/cuộn
 • Mã Sản Phẩm: SP9032CM
Model: SP9032CM
Giá bán lẻ đề xuất:
203,000đ
Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9040CM (độ dài 25m/ cuộn)
 • Mã Sản Phẩm: SP9040CM
 • Độ Đài: 25m/cuộn
 • Hãng Sản Xuất: Sino
Model: SP9040CM
Giá bán lẻ đề xuất:
240,000đ
Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9050CM (độ dài 25m/ cuộn)
 • Mã Sản Phẩm: SP9050CM
 • Độ Đài: 25m/cuộn
 • Hãng Sản Xuất: Sino
Model: SP9050CM
Giá bán lẻ đề xuất:
504,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - M.SERIES AC ARC32/M
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Mã Sản Phẩm: ARC32/M
 • Đường Kinh: D32
Model: ARC32/M
Giá bán lẻ đề xuất:
66,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - M.SERIES AC ARC25/M
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Đường Kinh: D25
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Mã Sản Phẩm: ARC25/M
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
Model: ARC25/M
Giá bán lẻ đề xuất:
41,500đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - M.SERIES AC ARC20/M
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: ARC20/M
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Đường Kinh: D20
Model: ARC20/M
Giá bán lẻ đề xuất:
28,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - M.SERIES AC ARC16/M
 • Đường Kinh: D16
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: ARC16/M
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: ARC16/M
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - H.SERIES AC GB50
 • Mã Sản Phẩm: GB50
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Đường Kinh: D50
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Hãng Sản Xuất: AC
Model: H.SERIES AC GB50
Giá bán lẻ đề xuất:
153,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - H.SERIES AC GB40
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Mã Sản Phẩm: GB40
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Đường Kinh: D40
Model: H.SERIES AC GB40
Giá bán lẻ đề xuất:
126,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - H.SERIES AC GB32
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Đường Kinh: D32
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Mã Sản Phẩm: GB32
Model: H.SERIES AC GB32
Giá bán lẻ đề xuất:
98,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - H.SERIES AC GB25
 • Mã Sản Phẩm: GB25
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Đường Kinh: D25
Model: H.SERIES AC GB25
Giá bán lẻ đề xuất:
49,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - H.SERIES AC GB20
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Đường Kinh: D20
Model: H.SERIES AC GB20
Giá bán lẻ đề xuất:
34,000đ
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TRÒN PVC - H.SERIES AC GB16
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: GB16
 • Hãng Sản Xuất: AC
 • Độ Đài: 2.92 m/Cây
 • Đường Kinh: D16
Model: H.SERIES AC GB16
Giá bán lẻ đề xuất:
26,000đ