Tủ ĐiệnTủ điện nhựa âm tường 4 modul cửa trơn
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22104
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22104
Giá bán lẻ đề xuất:
356,400đ
Tủ điện nhựa âm tường 6 modul cửa trơn
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Mã Sản Phẩm: MIP22106
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22106
Giá bán lẻ đề xuất:
401,500đ
Tủ điện nhựa âm tường 8 modul cửa trơn
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22108
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22108
Giá bán lẻ đề xuất:
473,000đ
Tủ điện nhựa âm tường 12 modul cửa trơn
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22112
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22112
Giá bán lẻ đề xuất:
669,900đ
Tủ điện nhựa âm tường 18 modul cửa trơn
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22118
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22118
Giá bán lẻ đề xuất:
1,026,300đ
Tủ điện nhựa âm tường 24 modul cửa trơn
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22212
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22212
Giá bán lẻ đề xuất:
1,128,000đ
Tủ điện nhựa âm tường 36 modul cửa trơn
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22312
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22312
Giá bán lẻ đề xuất:
1,323,300đ
Tủ điện nhựa nổi 4 modul cửa trơn
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: Tủ điện nhựa nổi 4 modul cửa trơn
 • Màu Sắc: Trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP12104
Giá bán lẻ đề xuất:
347,600đ
Tủ điện nhựa nổi 8 modul cửa trơn
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP12108
 • Màu Sắc: Trắng
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP12108
Giá bán lẻ đề xuất:
455,400đ
Tủ điện nhựa nổi 6 modul cửa trơn
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP12106
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP12106
Giá bán lẻ đề xuất:
380,600đ
Tủ điện nhựa nổi 12 modul cửa trơn
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP12112
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP12112
Giá bán lẻ đề xuất:
614,900đ
Tủ điện nhựa nổi 18 modul cửa trơn
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP12118
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP12118
Giá bán lẻ đề xuất:
1,006,500đ
Tủ điện nhựa nổi 24 modul cửa trơn
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Mã Sản Phẩm: MIP12212
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP12212
Giá bán lẻ đề xuất:
1,134,100đ
Tủ điện nhựa nổi 4 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP12104T
 • Màu Sắc: xám bạc
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP12104T
Giá bán lẻ đề xuất:
347,600đ
Tủ điện nhựa nổi 36 modul cửa trơn
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP12312
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP12312
Giá bán lẻ đề xuất:
1,329,900đ
Tủ điện nhựa âm tường 4 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22104T
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22104T
Giá bán lẻ đề xuất:
356,400đ
Tủ điện nhựa âm tường 6 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22106T
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22106T
Giá bán lẻ đề xuất:
401,500đ
Tủ điện nhựa âm tường 8 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22108T
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22108T
Giá bán lẻ đề xuất:
473,000đ
Tủ điện nhựa âm tường 12 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22112T
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22112T
Giá bán lẻ đề xuất:
669,900đ
Tủ điện nhựa âm tường 18 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22118T
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22118T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,026,300đ
Tủ điện nhựa âm tường 24 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22212T
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22212T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,128,600đ
Tủ điện nhựa âm tường 36 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP22312T
 • Màu Sắc: Trắng Mờ
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP22312T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,323,300đ
Tủ điện nhựa nổi 6 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP12106T
 • Màu Sắc: xám bạc
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP12106T
Giá bán lẻ đề xuất:
380,600đ
Tủ điện nhựa nổi 8 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP12108T
 • Màu Sắc: xám bạc
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP12108T
Giá bán lẻ đề xuất:
455,400đ
Tủ điện nhựa nổi 12 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP12112T
 • Màu Sắc: xám ghi
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP12112T
Giá bán lẻ đề xuất:
614,900đ
Tủ điện nhựa nổi 18 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP12118T
 • Màu Sắc: xám ghi
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP12118T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,006,500đ
Tủ điện nhựa nổi 24 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP12212T
 • Màu Sắc: xám ghi
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP12212T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,134,100đ
Tủ điện nhựa nổi 36 modul cửa mờ
 • Hãng Sản Xuất: Schneider
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: MIP12312T
 • Màu Sắc: xám ghi
 • Chất Liệu: Nhựa cao cấp
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: MIP12312T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,329,900đ