Trần PhúDây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x1.0
 • Mã Sản Phẩm: VCm 1.0
 • Chiều Dài 1 Cuộn: 200m
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VCm 1.0
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x1.5
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Chiều Dài 1 Cuộn: 200m
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Hãng Sản Xuất: Trần Phú
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
Model: VCm 1x1.5
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x2.5
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Hãng Sản Xuất: Trần Phú
 • Mã Sản Phẩm: VCm 1x2.5
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Chiều Dài 1 Cuộn: 200m
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VCm 1x2.5
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x4.0
 • Mã Sản Phẩm: VCm 1x4.0
 • Chiều Dài 1 Cuộn: 200m
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Hãng Sản Xuất: Trần Phú
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VCm 1x4.0
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x6.0
 • Chiều Dài 1 Cuộn: 200m
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Mã Sản Phẩm: VCm 1x6.0
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Hãng Sản Xuất: Trần Phú
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Xuất Xứ: Việt Nam
Model: VCm 1x6.0
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x10
 • Hãng Sản Xuất: Trần Phú
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Mã Sản Phẩm: VCm 1x10
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Chiều Dài 1 Cuộn: 200m
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VCm 1x10
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.75
 • Hãng Sản Xuất: Trần Phú
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Chiều Dài 1 Cuộn: 200m
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VCm 2x0.75
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0
 • Hãng Sản Xuất: Trần Phú
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Chiều Dài 1 Cuộn: 200m
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VCm 2x1.0
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5
 • Hãng Sản Xuất: Trần Phú
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Chiều Dài 1 Cuộn: 200m
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VCm 2x1.5
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x2.5
 • Hãng Sản Xuất: Trần Phú
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Chiều Dài 1 Cuộn: 100m
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VCm 2x2.5
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0
 • Hãng Sản Xuất: Trần Phú
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Chiều Dài 1 Cuộn: 100m
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VCm 2x4.0
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0
 • Hãng Sản Xuất: Trần Phú
 • Bảo Hành: 12 Tháng
 • Màu Sắc: Xanh,Đỏ,Vàng
 • Chiều Dài 1 Cuộn: 100m
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VCm 2x6.0
Giá bán lẻ đề xuất:
Liên hệ