Quạt Thông GióQUẠT THÔNG GIÓ MITSUBISHI EX-20SKC5T-BW (LOẠI ỐP TƯỜNG)
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: EX-20SKC5T-BW
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
Model: EX-20SKC5T-BW
Giá bán lẻ đề xuất:
910,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ MITSUBISHI EX-30RH5T (LOẠI ỐP TƯỜNG HAI CHIỀU)
 • Mã Sản Phẩm: EX-30RH5T
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EX-30RH5T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,970,000đ
QUẠT ỐP TƯỜNG MITSUBISHI ELECTRIC EX-25RH5T(LOẠI ỐP TƯỜNG HAI CHIỀU)
 • Xuất Xứ: Thái Lan
 • Màu Sắc: Trắng
 • Mã Sản Phẩm: EX-25RH5T
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EX-25RH5T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,590,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ MITSUBISHI EX-20RH5T (LOẠI ỐP TƯỜNG HAI CHIỀU)
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: EX-20RH5T
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EX-20RH5T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,390,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ MITSUBISHI EX-15SK5-E (LOẠI ỐP TƯỜNG)
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: EX-15SK5-E
 • Màu Sắc: Trắng
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Xuất Xứ: Nhật Bản
Model: EX-15SK5-E
Giá bán lẻ đề xuất:
970,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI VD-18ZP4T3
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Trắng
 • Mã Sản Phẩm: VD-18ZP4T3
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Xuất Xứ: Thái Lan
Model: VD-18ZP4T3
Giá bán lẻ đề xuất:
4,550,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI VD-15ZP4T3
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: VD-15ZP4T3
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VD-15ZP4T3
Giá bán lẻ đề xuất:
2,930,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI VD-15Z4T3-C
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: VD-15Z4T3-C
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VD-15Z4T3-C
Giá bán lẻ đề xuất:
2,800,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI VD-10Z4T3-C
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Mã Sản Phẩm: VD-10Z4T3-C
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VD-10Z4T3-C
Giá bán lẻ đề xuất:
2,150,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN KHÔNG NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI EX-25SC3T
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Trắng
 • Mã Sản Phẩm: EX-25SC3T
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
Model: EX-25SC3T
Giá bán lẻ đề xuất:
980,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN KHÔNG NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI EX-20SC3T
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: EX-20SC3T
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EX-20SC3T
Giá bán lẻ đề xuất:
790,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ MITSUBISHI EX-25SKC3T (LOẠI ỐP TƯỜNG)
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Mã Sản Phẩm: EX-25SKC3T
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EX-25SKC3T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,050,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ MITSUBISHI EX-30SHC3T (LOẠI ỐP TƯỜNG)
 • Mã Sản Phẩm: EX-30SHC3T
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EX-30SHC3T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,400,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ MITSUBISHI EX-25SHC3T (LOẠI ỐP TƯỜNG)
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Mã Sản Phẩm: EX-25SHC3T
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EX-25SHC3T
Giá bán lẻ đề xuất:
860,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ MITSUBISHI EX-25SKC5T (LOẠI ỐP TƯỜNG)
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Mã Sản Phẩm: EX-25SKC5T
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EX-25SKC5T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,050,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI VD-23ZP4T3
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Mã Sản Phẩm: VD-23ZP4T3
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VD-23ZP4T3
Giá bán lẻ đề xuất:
9,000,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI VD-23Z4T3
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Mã Sản Phẩm: VD-23Z4T3
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VD-23Z4T3
Giá bán lẻ đề xuất:
8,500,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI VD-20ZP4T3
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Màu Sắc: Trắng
 • Mã Sản Phẩm: VD-20ZP4T3
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VD-20ZP4T3
Giá bán lẻ đề xuất:
6,600,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI VD-20Z4T3
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Mã Sản Phẩm: VD-20Z4T3
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VD-20Z4T3
Giá bán lẻ đề xuất:
6,000,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI VD-18Z4T5
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Mã Sản Phẩm: VD-18Z4T5
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VD-18Z4T5
Giá bán lẻ đề xuất:
4,500,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI VD-15ZP4T5
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Mã Sản Phẩm: VD-15ZP4T5
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VD-15ZP4T5
Giá bán lẻ đề xuất:
2,930,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI VD-15Z4T5
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Mã Sản Phẩm: VD-15Z4T5
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VD-15Z4T5
Giá bán lẻ đề xuất:
2,800,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI VD-10Z4T5
 • Mã Sản Phẩm: VD-10Z4T5
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VD-10Z4T5
Giá bán lẻ đề xuất:
2,150,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ MITSUBISHI V-20SL3T (LOẠI ỐP VÁCH KÍNH)
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Trắng
 • Mã Sản Phẩm: V-20SL3T
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
Model: V-20SL3T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,100,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ MITSUBISHI V-15SL3T (LOẠI ỐP VÁCH KÍNH)
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Mã Sản Phẩm: V-15SL3T
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
Model: V-15SL3T
Giá bán lẻ đề xuất:
900,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ MITSUBISHI EX-20SH5T (LOẠI ỐP TƯỜNG)
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Mã Sản Phẩm: EX-20SH5T
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EX-20SH5T
Giá bán lẻ đề xuất:
750,000đ