Quạt Dân DụngQUẠT TRẦN MITSUBISHI C56-GS
 • Xuất Xứ: Thái Lan
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: C56-GS
Giá bán lẻ đề xuất:
1,180,000đ
QUẠT TRẦN MITSUBISHI C56-RQ4
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Xuất Xứ: Thái Lan
 • Mã Sản Phẩm: C56-RQ4
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
Model: C56-RQ4
Giá bán lẻ đề xuất:
2,230,000đ
QUẠT TRẦN MITSUBISHI C56-RQ5
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Xuất Xứ: Thái Lan
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: C56-RQ5
Giá bán lẻ đề xuất:
3,400,000đ
QUẠT TRẦN PANASONIC 5 CÁNH ĐÈN LED F-60UFN
 • Mã Sản Phẩm: F-60UFN
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Panasonic
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: F-60UFN
Giá bán lẻ đề xuất:
7,800,000đ
QUẠT TRẦN PANASONIC F-56MZG-S
 • Màu Sắc: Trắng
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: F-56MZG-S
 • Hãng Sản Xuất: Panasonic
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: F-56MZG-S
Giá bán lẻ đề xuất:
2,100,000đ
QUẠT TRẦN PANASONIC F-56MZG-GOLD
 • Hãng Sản Xuất: Panasonic
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: F-56MZG-GOLD
 • Màu Sắc: Vàng
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: F-56MZG-GOLD
Giá bán lẻ đề xuất:
2,100,000đ
QUẠT TRẦN PANASONIC F-60MZ2-S
 • Hãng Sản Xuất: Panasonic
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: F-60MZ2-S
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: F-60MZ2-S
Giá bán lẻ đề xuất:
990,000đ
QUẠT TRẦN PANASONIC F-56PZM
 • Mã Sản Phẩm: F-56PZM
 • Xuất Xứ: Thái Lan
 • Màu Sắc: Trắng
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Panasonic
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: F-56PZM
Giá bán lẻ đề xuất:
4,900,000đ
QUẠT TRẦN PANASONIC F-60PZN
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Mã Sản Phẩm: F-60PZN
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Panasonic
Model: F-60PZN
Giá bán lẻ đề xuất:
5,900,000đ
QUẠT TRẦN PANASONIC F-60WWK
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Mã Sản Phẩm: F-60WWK
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Panasonic
Model: F-60WWK
Giá bán lẻ đề xuất:
4,100,000đ
QUẠT TRẦN PANASONIC F-60TAN (ĐỘNG CƠ DC)
 • Hãng Sản Xuất: Panasonic
 • Mã Sản Phẩm: F-60TAN
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: F-60TAN
Giá bán lẻ đề xuất:
5,700,000đ
QUẠT TRẦN PANASONIC F-60TDN (ĐỘNG CƠ DC)
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Mã Sản Phẩm: F-60TDN
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Panasonic
Model: F-60TDN
Giá bán lẻ đề xuất:
4,100,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ MITSUBISHI EX-20SKC5T-BW (LOẠI ỐP TƯỜNG)
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: EX-20SKC5T-BW
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
Model: EX-20SKC5T-BW
Giá bán lẻ đề xuất:
910,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ MITSUBISHI EX-30RH5T (LOẠI ỐP TƯỜNG HAI CHIỀU)
 • Mã Sản Phẩm: EX-30RH5T
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EX-30RH5T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,970,000đ
QUẠT ỐP TƯỜNG MITSUBISHI ELECTRIC EX-25RH5T(LOẠI ỐP TƯỜNG HAI CHIỀU)
 • Xuất Xứ: Thái Lan
 • Màu Sắc: Trắng
 • Mã Sản Phẩm: EX-25RH5T
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EX-25RH5T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,590,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ MITSUBISHI EX-20RH5T (LOẠI ỐP TƯỜNG HAI CHIỀU)
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: EX-20RH5T
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EX-20RH5T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,390,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ MITSUBISHI EX-15SK5-E (LOẠI ỐP TƯỜNG)
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Mã Sản Phẩm: EX-15SK5-E
 • Màu Sắc: Trắng
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Xuất Xứ: Nhật Bản
Model: EX-15SK5-E
Giá bán lẻ đề xuất:
970,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI VD-18ZP4T3
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Trắng
 • Mã Sản Phẩm: VD-18ZP4T3
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Xuất Xứ: Thái Lan
Model: VD-18ZP4T3
Giá bán lẻ đề xuất:
4,550,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI VD-15ZP4T3
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: VD-15ZP4T3
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VD-15ZP4T3
Giá bán lẻ đề xuất:
2,930,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI VD-15Z4T3-C
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: VD-15Z4T3-C
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VD-15Z4T3-C
Giá bán lẻ đề xuất:
2,800,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI VD-10Z4T3-C
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Mã Sản Phẩm: VD-10Z4T3-C
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VD-10Z4T3-C
Giá bán lẻ đề xuất:
2,150,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN KHÔNG NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI EX-25SC3T
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
 • Màu Sắc: Trắng
 • Mã Sản Phẩm: EX-25SC3T
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
Model: EX-25SC3T
Giá bán lẻ đề xuất:
980,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN KHÔNG NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI EX-20SC3T
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Mã Sản Phẩm: EX-20SC3T
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EX-20SC3T
Giá bán lẻ đề xuất:
790,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ MITSUBISHI EX-25SKC3T (LOẠI ỐP TƯỜNG)
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Mã Sản Phẩm: EX-25SKC3T
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EX-25SKC3T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,050,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ MITSUBISHI EX-30SHC3T (LOẠI ỐP TƯỜNG)
 • Mã Sản Phẩm: EX-30SHC3T
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EX-30SHC3T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,400,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ MITSUBISHI EX-25SHC3T (LOẠI ỐP TƯỜNG)
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Mã Sản Phẩm: EX-25SHC3T
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EX-25SHC3T
Giá bán lẻ đề xuất:
860,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ MITSUBISHI EX-25SKC5T (LOẠI ỐP TƯỜNG)
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Mã Sản Phẩm: EX-25SKC5T
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: EX-25SKC5T
Giá bán lẻ đề xuất:
1,050,000đ
QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MITSUBISHI VD-23ZP4T3
 • Hãng Sản Xuất: Mitsubishi
 • Bảo Hành: 2 Năm
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Mã Sản Phẩm: VD-23ZP4T3
 • Màu Sắc: Trắng
 • Tình Trạng Hàng Hóa: Còn Hàng
Model: VD-23ZP4T3
Giá bán lẻ đề xuất:
9,000,000đ