Máng ĐènMáng HQ âm trần M6 FS 20/18x3 M6 (ĐT) Rạng Đông
 • Nguồn sáng: 03 Bóng HQ 0,6m 20/18W
 • Balát: Điện tử
 • Kích thước (DxRxC): (627x605x96)mm
Model: FS 20/18x3 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất:
1,051,600đ
Máng HQ âm trần M6 FS 20/18x4 M6 (ĐT) Rạng Đông
 • Kích thước (LxWxH): (627x605x96)mm
 • Balát: Điện tử
 • Nguồn sáng: 04 Bóng HQ 0,6m 20/18W
Model: FS 20/18x4 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất:
1,136,300đ
Máng HQ âm trần M6 FS 40/36x2 M6 (ĐT) Rạng Đông
 • Nguồn sáng: 02 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát: Điện tử
 • Kích thước (LxWxH): (1237x300x96)mm
Model: FS 40/36x2 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất:
1,146,200đ
Máng HQ âm trần M6 FS 40/36x3 M6 (ĐT) Rạng Đông
 • Nguồn sáng: 03 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát: Điện tử
 • Kích thước (LxWxH): (1237x605x96)mm
Model: FS 40/36x3 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất:
1,597,200đ
Máng HQ âm trần M6 FS 40/36x4 M6 (ĐT) Rạng Đông
 • Nguồn sáng: 04 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát: Điện tử
 • Kích thước (LxWxH): (1237x605x96)mm
Model: FS 40/36x4 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất:
1,982,000đ
Máng HQ nổi trần M10 FS 40/36x2 M10 (ĐT) Rạng Đông
 • Nguồn sáng: 02 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát: Điện tử
 • Kích thước (LxWxH): (1237x300x96)mm
Model: FS 40/36x2 M10 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất:
1,146,200đ
Máng LED TUBE M9 FS 20/18x1 M9 Rạng Đông
 • Nguồn sáng: FS 20/18x1 M9
 • Kích thước (LxWxH): (628x48x68)mm
Model: FS 20/18x1 M9
Giá bán lẻ đề xuất:
48,400đ
Máng LED TUBE M9 FS 40/36x1 M9 Rạng Đông
 • Nguồn sáng: 01 Bóng LED TUBE 1,2m 18/20W
 • Kích thước (LxWxH): (1233x48x68)mm
Model: FS 40/36x1 M9
Giá bán lẻ đề xuất:
69,300đ
Máng LED TUBE M9 FS 40/36x2 M9 Rạng Đông
 • Nguồn sáng: 02 Bóng LED TUBE 1,2m 18/20W
 • Kích thước (LxWxH): (1233x48x68)mm
Model: FS 40/36x2 M9
Giá bán lẻ đề xuất:
86,900đ