Báo giá Rạng Đông

BẢNG GIÁ LED RẠNG ĐÔNG T3/2018

 

huong-dan-su-dung-vn 

Sản phẩm

Giá NTD

ĐÈN LED BULB (trắng/vàng)

 

Bóng đèn LED dây tóc (LED DT C35/2W) E14 á/s vàng

40 480

Bóng đèn LED dây tóc (LED DT A60/4W) E27 á/s vàng

50 050

Bóng đèn LED BULB (LED A50N/1W)

30 800

Bóng đèn LED BULB (LED A50N/2W)

33 000

Bóng đèn LED BULB (LED A55N4/3W)

36 300

Bóng đèn LED BULB (LED A55N4/5W)

46 200

Bóng đèn LED BULB (LED A60N3/7W)

53 900

Bóng đèn LED BULB (LED A65N2/9W)

61 600

Bóng đèn LED BULB (LED A80N1/12W)

77 000

Bóng đèn LED BULB (LED A95N1/15W)

102 300

Bóng đèn LED BULB (LED A100N1/20W)

138 600

Bóng đèn LED BULB (LED A120N1/30W)

207 900

Bóng đèn LED BULB (LED A120/40W)

254 100

Đèn LED BULB Trụ (LED TR50N1/8W)

59 730

Đèn LED BULB Trụ (LED TR60N1/10W)

67 430

Đèn LED BULB Trụ (LED TR60N1/12W)

77 000

Đèn LED BULB Trụ (LED TR70N1/14W)

97 900

Đèn LED BULB Trụ (LED TR80N1/20W)

130 900

Đèn LED BULB Trụ (LED TR100N1/30W)

184 800

Đèn LED BULB Trụ (LED TR120N1/40W)

254 100

Đèn LED BULB Trụ (LED TR140N1/50W)

313 500

Đèn LED Bulb A60N 12VDC/5W Kẹp - S

73 150

ĐÈN LED TUBE (trắng/vàng)

 

Bóng đèn LED TUBE T8 60/10W - S

113 630

Bóng đèn LED TUBE T8 60/10W - S đầu đèn xoay

130 900

Bóng đèn LED TUBE T8 120/18W - S

177 100

Bóng đèn LED TUBE T8 120/18W - S đầu đèn xoay

190 300

Bóng đèn LED TUBE T8 120/20W - S

247 000

Bóng đèn LED TUBE T8 120/20W - S đầu đèn xoay

256 300

Bóng đèn LED TUBE T8 N01 60/10W - S (nhựa)

102 080

Bóng đèn LED TUBE T8 N01 120/18W - S (nhựa)

144 100

Bóng đèn LED TUBE T8 TT01 60/10W - S (thuỷ tinh)

74 800

Bóng đèn LED TUBE T8 TT01 120/18W - S (thuỷ tinh)

107 800

BỘ ĐÈN LED TUBE (trắng/vàng)

 

Đèn LED TUBE D M11L T8x1/10W - S

163 680

Đèn LED TUBE D M11L T8x1/18W - S

238 700

Đèn LED TUBE BD T8L N01 M11 60/10Wx1 - S (nhựa)

154 000

Đèn LED TUBE BD T8L N01 M11 120/18Wx1 - S (nhựa)

211 750

Đèn LED TUBE BD T8L TT01 M11/18Wx1 SS (thủy tinh)

184 800

Đèn LED TUBE BD T8L TT01 M21.1/10Wx1 SS (thủy tinh

123 200

Đèn LED TUBE BD T8L TT01 M21.1/18Wx1 SS (thủy tinh

154 000

Đèn LED TUBE liền thân ( D LT01 T8 60/10W ) - S

144 100

Đèn LED TUBE liền thân ( D LT01 T8 120/18W ) - S

208 560

Bộ Led Tube BDLT03 T5 N02 60/8w trắng, vàng

107 800

Bộ Led Tube BDLT03 T5 N02 120/16w trắng, vàng

151 800

 

 

Sản phẩm

Giá NTD

Bộ Led tube BD LT02 T5 N01 30/4W trắng, vàng S

65 450

Bộ Led tube BD LT02 T5 N01 60/8W trắng, vàng S

92 400

Bộ Led tube BD LT02 T5 N01 120/16W trắng, vàng S

127 050

ĐÈN LED DOWNLIGHT (trắng/vàng)

 

Đèn Led Downlight đổi màu D AT02L DM 90/6W

156 200.

Đèn Led Downlight đổi màu D AT02L DM 110/9W

184 800.

Đèn Led Downlight xoay góc D AT01L XG 95/9W

315 700.

Đèn LED downlight D AT03L76/3W - S

73 150

Đèn LED downlight D AT03L90/3W - S

92 400

Đèn LED downlight D AT03L90/5W - S

86 680

Đèn LED downlight D AT03L110/5W - S

110 000

Đèn Led Downlight D AT03L90/7W - S

102 080

Đèn LED downlight D AT03L110/7W - S

119 350

Đèn LED downlight D AT03L110/9W - S

144 100

Đèn Led Downlight D AT03L 120/9W - S

165 000

Đèn Led Downlight D AT04L 90/7W - E

123 200.

Đèn Led Downlight D AT04L 110/7W - E

144 100.

Đèn Led Downlight D AT04L 90/9W - E

130 900.

 Led Downlight D AT04L 110/9W - E

146 300.

Đèn Led Downlight D AT04L 110/12W - E

156 200.

Đèn LED Downlight D AT04L 155/16W - S

279 400

Đèn LED Downlight D AT04L 155/16W - S

325 600

Đèn LED Downlight cảm biến D AT04L 90/7W E PIR

181 500.

Đèn LED Downlight cảm biến D AT04L 110/9W E PIR

204 600.

ĐÈN LED ỐP TRẦN (trắng/vàng)

 

Đèn LED ốp trần D LN 03L 230/7W - S

173 800

Đèn LED ốp trần D LN 03L 270/9W - S

228 800

Đèn LED ốp trần D LN 03L 270/14W - S

231 000

Đèn LED ốp trần D LN 03L 320/14W - S

297 000

Đèn LED ốp trần D LN 03L 320/18W - S

396 000

Đèn LED ốp trần D LN 04L/7W - S

173 800

Đèn LED ốp trần D LN 05L 160/9W - S

143 000

Đèn LED ốp trần D LN 05L 220/14W - S

221 100

Đèn LED ốp trần cảm biến D LN 05L 160/9W RAD - S

269 500

Đèn LED ốp trần cảm biến D LN 05L 220/14W RAD - S

349 800

Đèn LED ốp trần D LN 06L 320/18W - S

310 200

Đèn LED ốp trần D LN 07L 25x25/9W - S (vuông)

246 400

Đèn LED ốp trần D LN09L25x25/9W Led SS

246 400.

Đèn LED ốp trần D LN08L 17x17/12W (vuông)

246 400.

Đèn LED ốp trần D LN08L 23x23/18W (vuông)

344 300.

Đèn LED ốp trần D LN08L 30x30/24W (vuông)

435 600.

Đèn LED ốp trần D LN09L 172/12W (tròn)

246 400.

Đèn LED ốp trần D LN09L 225/18W (tròn)

333 080.

 

 

Sản phẩm

Giá NTD

Đèn LED ốp trần D LN09L 300/24W (tròn)

407 000.

Đèn LED ốp trần cảm biến D LN08L 23x23/18W RAD

402 600.

Đèn LED ốp trần cảm biến D LN08L 30x30/24W RAD

492 600.

Đèn LED ốp trần cảm biến D LN09L 230/18W RAD

390 500.

Đèn LED ốp trần cảm biến D LN09L 300/24W RAD

466 400.

Đèn LED ốp trần chống bụi D LN CB01L/9W - S

550 000

Đèn LED ốp trần chống bụi D LN CB02L/12W - S

693 000

ĐÈN LED TƯỜNG, GƯƠNG, CHIẾU RỌI (trắng/vàng)

 

Đèn LED Gắn tường D GT03L V/5W

326 700

Đèn LED Gắn tường D GT04L HG/5W

288 200

Đèn LED Gắn tường D GT05L T/5W

308 000

Đèn LED Gắn tường D GT06L CD/5W

326 700

Đèn LED Gắn tường D GT07L/5W

550 000

Đèn LED Gắn tường D GT08L/5W

484 000

Đèn LED Gắn tường D GT09L/5W

484 000

Đèn LED Gắn tường D GT10L 24x24/8W

704 000

Đèn LED Gắn tường D GT11L/5W

462 000

Đèn LED Gắn tường D GT12/5W

462 000

Đèn LED Chiếu gương D G02L/6W

297 000

Đèn LED Chiếu gương D G02L/8W

335 500

Đèn LED Tracklight D TRL01L/8W E

468 600

Đèn LED Tracklight D TRL01L/12W E

880 000

ĐÈN BÀN LED, ĐÈN DC LED

 

Đèn bàn LED bảo vệ thị lực RD-RL-10E.LED 5000K

341 000

Đèn bàn LED bảo vệ thị lực RD-RL-14.LED (trắng/vàng)

269 500

Đèn bàn LED bảo vệ thị lực RD-RL-15.LED

220 000

Đèn bàn LED bảo vệ thị lực RD-RL-16.LED

220 000

Đèn bàn LED bảo vệ thị lực RD-RL-19.LED

187 000

Đèn bàn LED cảm ứng RD-RL-20.LED

357 500

Đèn bàn LED cảm ứng RD-RL-21.LED

481 800

Đèn bàn LED cảm ứng RD-RL-22.LED

502 700

Đèn bàn LED cảm ứng RD-RL-23.LED

418 000

Đèn bàn LED bảo vệ thị lực RD-RL-24.LED

187 000

Đèn bàn LED bảo vệ thị lực RD-RL-25.LED

187 000

Đèn bàn LED bảo vệ thị lực RD-RL-26.LED

187 000

Đèn bàn LED bảo vệ thị lực RD-RL-27.LED

187 000

Đèn LED Pin đội đầu DPDD01/5w 6.500K

217 800

Đèn LED Pin đội đầu DPDD02/3w 6.500K

181 500

Đèn LED Pin đội đầu DPDD03/1w 6.500K

136 400

Đèn chiếu sáng LED 4,5V LED 035 DC (KP)

77 000

Đèn chiếu sáng LED 4,5V D CS 036 DC/2,5W S (KP)

110 000

ĐÈN LED PANEL

 

Đèn LED Panel tròn D PT03L 90/6W - SS

123 200.

Đèn LED Panel tròn D PT03L 110/9W - SS

151 800.

 

 

Sản phẩm

Giá NTD

Đèn LED Panel tròn D PT03L 135/12W - SS

177 100.

Đèn LED Panel tròn D PT03L 110/6W - S

127 050.

Đèn LED Panel tròn D PT03L 135/9W - S

167 530.

Đèn LED Panel tròn D PT03L 160/12W - S

182 930.

Đèn LED Panel D PN03 120x120/8W (trắng/vàng)

169 400

Đèn LED Panel D PN03 160x160/12W (trắng/vàng)

263 780

Đèn LED Panel D P03 60x60/40W - S

760 100

Đèn LED Panel D P02 60x60/36W - S (KPK)

1 521 300

èn LED Panel D P02 30x120/36W - S (KPK)

1 521 300

Đèn LED Panel D P02 60x60/36W - S

1 617 000

Đèn LED Panel D P02 30x120/36W - S

1 617 000

Đèn LED Panel D P01 30x30/14W E (KPK)

711 700

Đèn LED Panel D P01 30x30/14W E

1 524 000

Đèn LED Panel D P01 30x60/28W E (KPK)

1 474 000

Đèn LED Panel D P01 30x60/28W E

2 030 000

Đèn LED Panel D P01 15x120/28W E (KPK)

1 328 250

Đèn LED Panel D P01 15x120/28W E

2 148 000

Đèn LED Panel D P01 30x120/50W E (KPK)

2 279 200

Đèn LED Panel D P01 30x120/50W E

2 380 000

Đèn LED Panel D P01 60x60/50W E (KPK)

2 183 500

Đèn LED Panel D P01 60x60/50W E

2 380 000

Đèn LED Panel D P01 60x120/75W E (KPK)

2 964 500

èn LED Panel D P01 60x120/75W E

4 330 000

ĐÈN LED ÂM TRẦN, NỔI TRẦN (3000K/5000K/6500K)

 

Bộ đèn LED âm trần BD M15L 60x60/36W - S

916 300

Bộ đèn LED âm trần BD M15L 30x120/36W - S

916 300

Bộ đèn LED âm trần BD M15L 60x120/72W - S

1 347 500

Bộ đèn LED BD M16L 30/9W - S

148 500.

Bộ đèn LED BD M16L 60/18W - S

236 500.

Bộ đèn LED BD M16L 120/36W - S

419 100.

Bộ đèn LED chống ẩm BD M18L 60/18W IP 65 Led SS

408 100.

Bộ đèn LED chống ẩm BD M18L 120/36W IP65 Led SS

856 900.

Đèn LED TUBE chống ẩm D LN CA01L/10Wx1 - S

572 000

Đèn LED TUBE chống ẩm D LN CA01L/18Wx1 - S

618 200

Đèn LED TUBE chống ẩm D LN CA01L/18Wx2 - S

903 100

ĐÈN LED CHIẾU PHA, CHỈ DẪN

 

Đèn LED chiếu pha D CP03L/10W

327 800

Đèn LED chiếu pha D CP03L/20W

492 800

Đèn LED chiếu pha D CP03L/30W

558 800

Đèn LED chiếu pha D CP03L/50W E

1 068 100

Đèn LED chiếu pha D CP03L/70W E

1 521 300

Đèn LED chiếu pha D CP03L/100W E

2 109 800

Đèn LED chiếu pha D CP03L/150W E

2 983 200

Đèn LED chiếu pha D CP03L/200W E

4 708 000

Đèn LED chiếu pha D CP05L/10W

259 600

)

 

 

Sản phẩm

Giá NTD

Đèn LED chiếu pha D CP05L/20W

382 800

Đèn LED chiếu pha D CP05L/30W

481 800

Đèn LED chiếu pha D CP05L/50W

600 600

Đèn LED LOW BAY D LB01L/10W

192 500

Đèn LED LOW BAY D LB01L/20W

288 750

Đèn LED LOW BAY D LB01L/30W

442 750

Đèn LED LOW BAY D LB01L/50W

1 478 400

Đèn LED HIGH BAY D HB01L 350/50W

1 411 300

Đèn LED HIGH BAY D HB01L 350/70W

1 478 400

Đèn LED HIGH BAY D HB02L 430/100W

2 368 300

Đèn LED HIGH BAY D HB02L 430/120W

2 714 800

Đèn LED HIGH BAY D HB02L 430/150W

2 887 500

Đèn LED HIGH BAY D HB02L 500/200W

3 498 000

Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L/30W

858 000

Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L/70W

2 970 000

Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L/120W

3 850 000

Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L/150W

5 720 000

Đèn LED chỉ dẫn D CD01 40x20/1,5W (1 mặt)

385 000

Đèn LED chỉ dẫn D CD01 40x20/1,5W (2 mặt)

418 000

Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp D KC05/3W

190 300

Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp D KC04/6W

371 800

Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp D KC03/8W

502 700

Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp D KC02/10W

552 200

Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp D KC01/2W (trắng/vàng)

433 400

 

 

 


 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

CÁC BÀI TIN TỨC KHÁC

s

Hỗ trợ trực tuyến


Hà Nội

0968015774

Hồ Chí Minh

0985098343